Izrael

Izrael: Svatá země zaslíbená, země biblických příběhů a křižáckých válek. Nikde jinde se tak pevně neprolíná duchovní svět s pozemským, nikde se neodehrálo tolik zázraků jako v Izraeli. Je místem setkání tří kontinentů, střetu tří velkých náboženství, krvavých konfliktů i nekonečné harmonie. Je zemí pozoruhodných památek a úchvatných přírodních scenérií. Zemí, kde pomíjivost neexistuje a vše je zasvěceno věčnosti. 


Není na světě město jako Jeruzalém. Město, které by vzbuzovalo tolik rozporuplných emocí a tolikrát se zapsalo do historie lidstva. V Jeruzalémě stál obrovitý židovský Chrám ukrývající ve svých útrobách Archu úmluvy. V Jeruzalémě byl odsouzen a za jeho hradbami ukřižován Ježíš Kristus. V Jeruzalémě Mohammed vstoupil na nebesa a rozmlouval s...