Trajánova tržnice, nákupní centrum starověku

06.05.2018

Mysleli jste si, že nákupní centra jsou produktem moderní doby? Kdepak. Stejně jako dnešní aquaparky nejsou ničím jiným než novověkou obdobou starověkých římských lázní, tak i současné obchodní domy měly svého předchůdce právě v antickém Římě. Stejně jako ty současné, také on měl své jméno - Mercati di Traiano neboli Trajánova tržnice. Nešlo ale o nějaké špinavé tržiště se zbožím pochybné kvality, nýbrž o prestižní nákupní centrum se vším, co k instituci nesoucí jméno samotného římského císaře patří.

Mocným mužem, který dal světu první obchoďák, nebyl nikdo jiný, než římský císař Traján. Právě za jeho vlády dosáhla Římská říše největšího rozkvětu. Stejně, jako jeho předchůdci, také Traján se rozhodl obohatit město Řím o nové fórum neboli náměstí s chrámy a veřejnými honosnými budovami. Trajánovo fórum leží v samém centru Říma a bylo posledním císařským fórem, jež bylo postaveno. Jeho architektem byl Apollodorus z Damašku. Stavbu císař financoval z výtěžku tažení do Dácie.

Trajánovo fórum se rozkládá mezi pahorky Quirinal a Kapitol. Pod Kapitolem sousedí s mnohem starším a známějším Fórem Romanem. Dokončeno bylo r. 112 po Kr. a kromě mnoha velkolepých, avšak obvyklých staveb obsahovalo něco, co svět dosud nespatřil. Velké centrum obchodu a služeb pojmenované Trajánova tržnice.

Komplex je kaskádovitě vystaven na svazích Quirinalu a uzavírá východní stranu Trajánova fóra. Obsahoval 150 obchodů, ve kterých se prodávalo vybrané zboží ze všech koutů Římské říše - od vzácného hedvábí, přes exotická koření, víno a olivový olej až po čerstvé potraviny. Stejně jako současná nákupní centra, nebyla Trajánova tržnice jen obchodním domem, ale multifunkčním komplexem, místem setkávání římských občanů a společenských akcí. Součástí tržnice bylo i pohostinství, kde se občané zmožení nákupní horečkou mohli občerstvit. Sídlila zde kancelář zodpovědná za rozdělování přídělů obilí v Římě. Pravda, nebylo zde ani multikino, ani obří akvárium, o umělé sjezdovce nemluvě, přesto Mercati di Traiano předběhla svou dobu o tisíce let.

Kdysi se tržnice pyšnila bohatou sochařskou výzdobou, ze které se do dnešních dnů bohužel nezachovalo vůbec nic. Přesto je Trajánova tržnice velmi působivou stavbou. Navštívíte-li centrum Říma, nemůžete ji přehlédnout. Obrovitá budova z červených cihel zdobená mnoha oblouky se tyčí nad okolními ruinami a převyšuje i mnohem mladší budovy.

Ještě impozantněji působí cihlová věž Torre delle Milizie vypínající se nad tržnicí. I když se jí občas říká Nerova věž a šílený císař se z ní měl kochat požárem Říma, který sám založil, věž nemá s antickým Římem nic společného. Postavena byla ve 13. století a Nero požár, který mimochodem vůbec nezaložil, sledoval ze zcela jiného místa.

Trajánova tržnice je velmi dobře zachovaná. V jejích horních patrech sídlí krásné moderní Muzeum císařských fór (Museo dei Fori Imperiali). Spodní prostory a ústřední náměstí jsou prázdné. Až vás s nadsázkou napadne, že by stačilo nově vymalovat a obchoďák by se zase mohl rozjet naplno.

Je s podivem, že tak působivý komplex je turisty poněkud opomíjen. Můžete se takřka sami procházet jeho nekonečnými chodbami, nahlédnout do dávno opuštěných obchodů. Skrytými schodišti vystoupat na otevřené ochozy a nechat se okouzlit nádherným výhledem na Forum Romanum či nedaleký Kapitol.

Trajánova tržnice zdobí centrum Říma téměř dva tisíce let a nerozhodne-li osud jinak, nejspíš bude zdobit i dál. A mne v téhle souvislosti lehce škodolibě napadá, které z moderních nákupních center bude "zdobit" naše města ještě za dva tisíce let. Nakonec, co se architektury týká, většina nezdobí ani dnes.


Užitečné informace:

Poloha: Itálie, Řím, vstup do komplexu z Via Quattro Novembre 94
Vstupné: 15 €
Otvírací doba: denně od 9.30 do 19.30 hod.
Doprava do Říma: linkový let, cena zpáteční letenky od 3 tis. Kč, délka letu necelé dvě hodiny
Doprava po Římě: hromadná doprava
Doporučuji zakoupit tzv. Roma Pass: časově omezená karta, která zahrnuje dopravu po Římě zdarma a řadu slev na vstupném na památky a do muzeí, více informací na adrese 
https://romapass.it/en/the-cards/

Autor: Eva