Filerimos, opuštěný klášter na ostrově Rhodos

14.07.2019

Představte si místo, jako vystřižené z fantastického filmu: udržovaný, a přece opuštěný klášter, jenž leží vysoko nad mořem uprostřed borových a cypřišových hájů. Tiché místo s byzantskými kostely a ruinami antických chrámů, s prázdnými kaplemi a stinnými ambity, kolem nichž se procházejí vznešení pávi. Máte pocit, že jsme příliš pustili fantazii na špacír? Kdepak. Přesně takové místo opravdu existuje. Bizarní kout světa se jmenuje Filerimos a najdeme jej na řeckém ostrově Rhodos.

Moni Filerimos, jak zní jeho plný název, leží 15 km od hlavního města Rhodu, na 267 metrů vysokém kopci nad zátokou Ixia. Na Filerimos se můžete vypravit buď autem, nebo linkovým autobusem, který sem z hlavního města pravidelně jezdí. Ačkoli je Filerimos velmi pozoruhodné místo, nejspíš zde budete takřka sami. Obklopí vás hluboké, posvátné ticho, jen chvílemi rušené křikem všudypřítomných pávů. Po průchodu bránou areálu vás čeká výstup po širokém pozvolném schodišti lemovaném alejí cypřišů. Po jeho zdolání stanete ve světě, který více než skutečnost připomíná filmové kulisy.

Na Filerimos, původně zvaný Ialysos, přicházeli lidé uctívat nejrůznější božstva už v dobách starých Féničanů. V 5. stol. př. Kr. zde byla vztyčena akropole antického města Ialysos, které bylo jedním ze tří původních starověkých měst, jež podle Homéra Rhodu vládla. Těmi druhými byly Lindos a Kamiros.

Dominantou akropole se ve 4. stol. př. Kr. stal dórský chrám Athény Polias a Dia Polios. Později, s nástupem křesťanství, byl chrám pohanských bohů, jak tehdy bylo zvykem, změněn na kostel Panny Marie. Stal se cílem poustevníků, kteří ve 13. století na Filerimu založili klášter. Jméno prý dostal po mnichovi, který z Jeruzaléma na Rhodos přinesl vzácnou ikonu Panny Marie. Když Rhodos získali johanité, klášter opevnili a pro svatou ikonu postavili nový chrám. Bohužel, za turecké nadvlády byl klášter zničen a ani snaha Italů vrátit klášteru život se nezdařila.

Filerimos znamená Přítel samoty. A přesně takový klášter je - tichý a opuštěný. Bok po boku zde sní věčný sen ruiny antického chrámu Athény Polias s byzantským kostelem Panny Marie. Opuštěné příbytky mnichů obrůstají růžové bugenvílie, prázdné nádvoří zdobí nefunkční kašna.

Moc lidí tady nepotkáte. A tak nejspíš jediní, kdo vám budou dělat společnost, jsou pávi. Těch je na Filerimu opravdu spousta a už tak neobvyklému místu dodávají ještě podivnější charakter.

Ovšem Filerimos má pro vás přichystánu ještě jednu pozoruhodnost. Sejděte zpět na parkoviště a vydejte se cypřišovou alejí s křížovou cestou na opačnou stranu návrší. Dojdete k obrovitému 18 metrů vysokému kříži. Betonový kříž postavili ve 20. století Italové. Slouží jako rozhledna, uvnitř je točité schodiště, ale většinou bývá zavřený. Litovat však nemusíte. Také od jeho paty je nádherný výhled do okolní krajiny a na zátoku Ixia.

Možná si řeknete, že opuštěný Filerimos musí působit až hororovým dojmem. Pravda, mnohé jeho scenérie evokují představu spícího království, ale spíš než strach pocítíte okouzlení. Filerimos je půvabné místo, velmi magické, prosycené šepotem tisíců modliteb, jež zde byly od počátku věků vyřčeny. Když se zastavíte a ztišíte, pak zaslechnete, jak jejich nekonečná ozvěna zní v korunách stromů dodnes.


Užitečné informace:

Poloha: Řecko, Rhodos
Měna: Euro
Doprava: na Rhodos letecky, cena letenky od 8.100 Kč/osoba, délka letu 2 hod. 50 min.; doprava ke klášteru: z hlavního města silnice směr Ialysos, zde odbočit doleva na silnici Filerimou - cesta ke klášteru je značená
Otvírací hodiny: v letní sezóně úterý až neděle do 20.00 hod., vstupné 6 € / dospělá osoba, děti do 15-ti let zdarma
Služby pro turisty: parkoviště zdarma, toalety zdarma, občerstvení

Autor: Eva