Antické památky ostrova Rhodos

02.05.2019

Rhodos, ostrov řeckého boha slunce Hélia, vděčí za svou proslulost především krásnému středověkému hlavnímu městu a nádherným plážím na východním pobřeží. My se dnes ale podíváme na jiná zajímavá místa: na antické památky, které při návštěvě Rhodu rozhodně nesmíme opomenout. Bohužel, známý Rhodský kolos, jeden ze sedmi divů antického světa, mezi nimi není. Zřítil se již ve starověku. Přesto je antiky na Rhodu spousta a čekají nás velmi krásná místa.


Akropole města Rhodos

Acropolis of Rhodes, 3 km jihozápadně od centra města Rhodos, doprava: autem, silnice Akropoleos, tři veřejná parkoviště, vstupné zdarma

Náš výlet za antickými památkami ostrova Rhodos začneme nedaleko hlavního města, na kopci jménem Monte Smith. Nenechte se překvapit názvem evokujícím novověk. Kopec se původně jmenoval Agios Stéphanos, ovšem v 19. stol. jej "skromně" sám po sobě pojmenoval britský admirál Sir Sidney Smith. Na vrcholu kopce na nás čekají antické památky bývalé helénistické akropole hlavního města Rhodu ze 2 století př. Kr.

Areál akropole prošel v době italské nadvlády v první polovině 20. století částečnou rekonstrukcí. Jako první nás zaujmou znovu vztyčené sloupy kdysi významného chrámu Apollóna Pýthia. Velmi působivé zde bývaly zejména večerní scenérie, kdy byly trosky chrámu krásně nasvícené. Bohužel, v současné době chrám prochází rekonstrukcí a je obehnán lešením. Možná i díky tomu je nyní vstup na akropoli zdarma.

Jen pár kroků od chrámu, pod mohutnými zdmi, se nachází pečlivě zrekonstruované malé antické divadlo neboli odeion. Jeho půdorys je atypicky čtvercový.

Největší rekonstruovanou památkou akropole je velký stadion. Posezení ve stínu na jeho obnovených kamenných lavicích je zejména v letním horku velmi příjemné. Zdatnější návštěvník si může zkusit stadion oběhnout. Teprve pak si v plnosti uvědomíte, jak velký je. Na délku měří 210 metrů, což je jen o 2,5 metrů méně, než stadion v Olympii. 

Co se týká času návštěvy, doporučuji vám vydat se na akropoli v podvečerních hodinách. Nejen, že zde budete takřka sami, ale ještě od vyhlídky u parkoviště nafotíte nádherné západy slunce. Navíc nálada končícího dne je mezi antickými ruinami nezapomenutelná. 

A při troše štěstí, vám bude dělat společnost velmi přítulná, přesto vznešená, strážkyně akropole.


Zapomenuté město Kamiros

Kameiros, 30 km od hlavního města, doprava: autem, hlavní silnice vedoucí po západním pobřeží, odbočka k archeologické lokalitě je značená, v letní sezóně otevřeno od 8.00 do 20.00, vstupné 6 €, děti zdarma

Na západním pobřeží Rhodu leží jedno ze tří původních starověkých měst, Kamiros. Těmi dalšími byly Ialysos a Lindos. Z Ialysu se do dnešních dnů zachovaly jen ruiny akropole, které se staly součástí byzantského kláštera Filerimos, a do Lindu se ještě podíváme. Podle mýtů města Kamiros, Ialysos a Lindos založili Mínojci, kteří po vpádu Mykéňanů uprchli z Kréty na Rhodos. Pravděpodobnější však je, že zakladateli byli pozdější dórští osadníci.

Podle Homéra byl právě Kamiros nejkrásnějším městem dávného Rhodu. Původní dórské město r. 226 př. Kr. zničilo zemětřesení. Město však bylo obnoveno v ještě krásnějším a zdobnějším helénistickém stylu. Bohužel, jeho sláva netrvala dlouho. V r. 142 př. Kr. přišlo další katastrofální zemětřesení. Obyvatelé Kamiros v panice opustili a již se do města nikdy nevrátili. Rozbořené město upadlo v zapomnění. Znovuobjeven byl Kamiros až v r. 1859 italskými archeology, kteří později celý areál - jak bylo jejich chvályhodným zvykem - částečně zrekonstruovali.

Antický Kamiros se rozkládá na kaskádovitých terasách ve svahu nad mořem. Jsou odtud překrásné výhledy na moře romanticky dokreslené starověkými ruinami. Mezi nimi nás nejvíce zaujmou pozůstatky Apollónova chrámu na spodní terase.

Naopak na nejvyšší terase se zachovaly základy původního chrámu Athény Polias ze 6. století př. Kr., který byl zničen při prvním velkém zemětřesení. Pod ním se rozkládá fascinující kolonáda dórských sloupů, které původně nesly střechu 206 metrů dlouhé helénistickou stoy: obrovité budovy s množstvím obchodů a místnostmi pro ubytování návštěvníků města.


Akropole města Lindos

Acropolis of Lindos, 47 km od města Rhodos, doprava: autem, silnice E095 na východním pobřeží, parkování: placená parkoviště, otvírací doba v letní sezóně denně od 8.00 do 20.00 hod., vstupné 12 €, děti zdarma, pláže: Lindos Beach, St. Paul's Bay

Posledním ze starověkých měst je Lindos. Nejen, že zůstal dodnes živým městem, ale jeho akropole na impozantní skále je jednou z nejkrásnějších archeologických lokalit nejen na Rhodu, ale v celém Řecku.

Bílé město Lindos leží na východním pobřeží, 47 kilometrů od centra hlavního města. Na rozdíl od předchozích dvou lokalit zde musíme počítat s davy turistů a obrnit se božskou trpělivostí. Zejména, až budeme hledat volné místo k zaparkování. Ale opět platí, vydáme-li se do Lindu a na jeho akropoli v pozdním odpoledni, vyhneme se největšímu náporu turistů, kteří berou Lindos ztečí především v dopoledních hodinách. Organizovaný zájezd vám příliš nedoporučuji. Sice se vám dostane velmi podrobného výkladu ke "každému šutru", ale z výjimečné atmosféry Lindské akropole si nic neužijete a na fotky "bez lidí" také zapomeňte. Nemluvě o tom, že dopoledne máte díky poloze na východním pobřeží všechny fotogenické objekty proti slunci, což rozhodně není ideální. Nejlepší dobou pro návštěvu je proto pozdější odpoledne.

Velmi podrobně jsme se popisu Lindu a jeho akropoli věnovali v článku Lindos, bílé město na ostrově Rhodos. A tak už jen krátce: na Lindské akropoli se snoubí antický starověk s rytířským středověkem. Mohutné, původně antické hradby, ve 13. století značně vylepšili johanité. Lindské akropoli na 125 metrů vysokém útesu dominuje chrám Athény Lindské ze 4. století př. Kr. Patřil k nejposvátnějším chrámům Řecka, a tak jej navštívil sám Alexandr Veliký a mnozí další skuteční i bájní hrdinové.

Zachovány, resp. restaurovány byly také části Propylají (vstupní brány) s monumentálním schodištěm a působivé sloupy bývalé stoy. Pokud jsme v případě Kamiru chválili výhledy na moře, pak v Lindu nám slova jednoduše dojdou. Nejen, že okolní pobřeží je působivě dramatické a moře kouzelně modré, ale v kombinaci s pozůstatky antických chrámů se jedná o scenérie nadmíru výjimečné.

O významu Lindu ve starověkém světě svědčí také fakt, že jej na svých evangelizačních cestách navštívil apoštol sv. Pavel. Právě jedna z nejkrásnějších pláží ostrova Rhodos nese jeho jméno: Zátoka svatého Pavla (Agios Pavlos Beach nebo také St. Paul's Bay). Leží pod jižními svahy akropole a je opravdu nádherná, jen zoufale přeplněná. Na severní straně města leží další z proslulých pláží, o poznání klidnější Lindos Beach.

Velmi krásné a romantické je také samotné město (no, spíše městečko) Lindos. Bílé domečky se kupí jeden na druhý na svazích akropole, takže z dálky hora vypadá jako by ji i v parném létě pokrýval sníh. Úzké uličky jsou patřičně křivolaké a díky roztaženým markýzám četných krámků i příjemně stinné. O příjemné kavárny a skvělé taverny není nouze. A tak, zakončit procházku po Lindu v některé z nich je nadmíru příjemným zážitkem.


Užitečné informace:

Poloha: Řecko, souostroví Dodekanesy
Hlavní město: Rhodos
Měna: euro
Doprava: letecky, cena letenky od 8.100 Kč/osoba, délka letu 2 hod. 50 min.
Doprava na ostrově: pro návštěvu archeologických lokalit doporučuji půjčení auta, cena od cca 25 € na den (záleží na typu vozidla); možnost využít organizované výlety - toto nedoporučuji z důvodu realizace v době nejvyšší návštěvnosti lokalit

Autor: Eva