Jak fungují přehrady ve Vysokých Taurách

03.07.2024

Rakušané, jak je obecně známo, umí stavět vodní elektrárny. Ovládají také ražení systémů tunelů s propojovacími potrubími, aby došlo k maximálnímu využití bohatých vodních zdrojů pro výrobu nebo akumulaci elektrické energie. Před časem jsem zde uvedl článek o soustavě hydroelektráren nad Kaprunem. Nicméně, důmyslný systém hydroelektráren Malta – Reißeck v národním parku Vysoké Taury v Korutanech vás stejně překvapí.


Přehrada Kölnbreinsperre

Nádrž Kölnbreinsperre na horním toku říčky Malta v nadmořské výšce 1 950 metrů je vskutku impozantní. Má nejvyšší klenutou betonovou hráz v Rakousku a patří k nejvyšším v Evropě. Je rovných 200 metrů vysoká a neméně úctyhodná je také délka koruny hráze: 626 metrů. Hráz je klenutá jak ve vertikálním, tak i v horizontálním směru.

Překvapivá je skutečnost, že pod mamutí hrází nejsou žádné turbíny. Voda odtéká podzemním potrubím ve směru spádu říčky Malty. 

Vlastní koryto toku je v době plnění přehrady pod hrází suché. Ale již po pár stovkách metrů dále je dotováno vodou z četných říček a vodopádů, stékajících z obou stran údolí.


Přehrada Galgenbichlsperre

Nevelká sypaná hráz přehrady Galgenbichlsperre leží necelé 2 kilometry pod Kölnbreinsperre. Slouží hlavně jako akumulační prostor pro další fáze systému. 

Co Galgenbichlsperre chybí na působivosti hráze, to vynahradí elektrárna pod hrází. Do mohutných turbín je voda přiváděna potrubím z výše položené Kölnbreinsperre. Výškový rozdíl kolem 200 metrů dává při velkých průtocích každé z dvojice Francisových turbín výkon 62,8 MW. V případě přebytku energie v síti je možné celý systém obrátit a z Galgenbichlsperre přečerpávat vodu zpět do horní přehrady.


Jestli čekáte, že po vykonání práce vytéká voda z turbínové haly do říčky Malty, mýlíte se. Jsme stále ve výšce kolem 1 700 metrů! Je proto třeba využít zbývající energetický potenciál vody ve vysoké nadmořské výšce. Navíc, další voda je do přehrady sváděna z četných výše položených vodopádů, které jsou i za úrovní hráze.

Od systému Galgenbichlsperre je voda odváděna ve skále raženým tunelem o délce několika desítek kilometrů pod horskými masivy Vysokých Taur směrem k jihu. Cestou se k ní do tlakového potrubí přidává voda z třetí horské přehrady Ausgleichsspaicher Gößkar. Tato linie vede až na severní hřeben nad říčkou Möll, kde je rozdělovací stanice Reißeck II.


Hydroelektrárny Rottau a Reißeck-Kreuzeck

Zde dispečeři rozhodují o další cestě vody. Pokud je třeba vyrobit elektřinu, pustí ji dlouhým potrubím ze svahu do velké hydroelektrárny Rottau. Ta je v nadmořské výšce kolem 600 metrů nad mořem. To znamená, že voda má tlak z převýšení 1 100 metrů. Dole jsou čtyři vysokotlaké Peltonovy turbíny, každá o výkonu 182,5 MW. Po průchodu voda vytéká do nádrže Ausgleichsbeckem Rottau na toku řeky Möll.

Pokud ale dispečeři mají přebytek elektřiny v síti, mohou spustit v rozdělovací stanici Reißeck II mohutná čerpadla o výkonu 430 MW a vodu naopak vyčerpat do nedaleko stojící horské přehrady Großer Mühldorfer See v nadmořské výšce 2 319 metrů, tedy o více než 300 metrů nad hladinu Kölnbreinsperre.

Odtud je voda v době potřeby výroby elektrické energie pouštěna potrubím do hydroelektrárny Reißeck-Kreuzeck, která leží na opačné straně údolí říčky Möll nedaleko elektrárny Rottau. Zde jsou Peltonovy turbíny s celkovým výkonem 138,2 MW. Není bez zajímavosti, že průtok do jedné turbíny je 1,47 m3/h a rychlost vody v trysce je 655 km/h! Přímo nad elektrárnou je vysoko ve svahu položena denní přečerpávací nádrž Tagesspeicher Roßweise, kam může být voda vyčerpána v čase přebytku elektrické energie. Voda z této elektrárny končí stejně jako v případě vody z Rottau v nádrži řeky Möll.

Zde ale její energetické využití nekončí. Část objemu je za hrází vedena umělým kanálem Sachsenwegkanal do tunelu pod horami u města Möllebricke do hydroelektrárny Malta Untenstufe (Krafstation Möllbrücke) proti městečku Sachsenburg. Dvě Kaplanovy turbíny dávají výkon dvakrát 21,45 MW. Voda vytéká do řeky Drau, do které se nedaleko vlévá řeka Möll.

Dlouhá cesta vody z horního toku řeky Malty končí v řece Drau nedaleko soutoku s řekou Möll. Celkový výškový rozdíl je 1 350 metrů (bez navýšení v případě akumulačního přečerpávání do Großer Mühldorfer See). To znamená, že každý kubický metr vody bez započítání ztrát odvede práci 10 000 x 1 350 = 13 500 MJ. Urazí přitom mnoho desítek kilometrů, než se dostane do řeky Drau, která leží vzdušnou čarou ve vzdálenosti 28 kilometrů od hráze Kölnbreinsperre. 


Jak je to s přístupností systému Malta – Reißeck a co z něj můžete vidět

Přehrada Kölnbreinsperre je dostupná po placené horské silnici Malta-Hochalmstraße nad městečkem Gmünd. Silnice končí u hráze a vy se můžete projít po její koruně i navštívit Berghotel Malta, kde má velín provozovatel celého systému hydroelektráren, společnost Verbund. Před hotelem je umístěna Peltonova turbína vyřazená z elektrárny Kreuzek. Ocelové kolo s lopatkami má za sebou 60 000 hodin provozu.

Přehrada Galgenbichl Spere je dostupná ze stejné silnice. Tři a půl kilometru pod přehradou Kölnbreinsperre k ní ústí cesta, která vede podél říčky Malty. Na cestu je zakázán vjezd, ale můžete zde zaparkovat a k přehradě dojít zhruba dvacetiminutovou pohodlnou procházkou. Přímo kolem turbínové haly až na hráz a dále přes ní vede značená turistická cesta. 

Přehrada Großer Mühldorfer See je vysoko v horách. Dá se k ní vystoupat z městečka Göriach, ale čeká vás náročná sedmihodinová túra s převýšením 1 600 metrů. To je opravdu jen pro otrlé.

Hydroelektrárna Rottau leží přímo u silnice B106 necelých 6 kilometrů za městečkem Mölbrücke. Je zde také nádrž Ausgleichsbecken Rottau s hrází, odkud vytéká voda kanálem směřujícím k poslední elektrárně. Hráz nádrže je volně přístupná a jsou zde instalovány informační panely.

Hydroelektrárna Reißeck-Kreuzeck leží pár set metrů výše od hydroelektrárny Rottau přes silnici. Můžete se se k ní dostat ze silnice B106 nebo z vesnice Unterkolbnitz.

Přečerpávací nádrž Tagesspeicher Roßweise je dostupná lanovkou Kreuzek-Standseilbahn, která vede podél na povrchu uloženého potrubí.

Hydroelektrárna Malta Untenstufe (Krafstation Möllbrücke) leží na konci městečka Möllbrücke ve směru na Sachsenburg, těsně před přejezdem přes řeku Drau.

V článku jsou použity vlastní fotografie autora a materiály a fotografie provozovatele hydroelektráren, společnosti Verbund.


Zaujala vás promyšlená soustava vodních elektráren ve Vysokých Taurách? Přečtěte si o přehradách nad Kaprunem.

Autor: Michal