Patmos, ostrov Apokalypsy

30.11.2018

Pojmy jako Apokalypsa, Armagedon nebo ďáblovo číslo 666 známe všichni. Stejně, jako mnohé další termíny spojované s vizemi o konci světa, pocházejí z biblické knihy Zjevení. Jejím autorem je apoštol Jan, syn Zebedeův. Apokalypsa neboli Zjevení vznikla na řeckém ostrově Patmos, kam byl Jan "kvůli Božímu slovu a svědectví o Ježíšovi" v r. 95 poslán do vyhnanství římským císařem Domitianem. Na Patmu sice nepobyl nijak dlouho (propuštěn byl o rok později Domitianovým nástupcem Nervou), přesto zde stačil vytvořit dílo, jehož poselství nás znepokojuje dodnes.

Patmos leží ve východní části Egejského moře nedaleko tureckého pobřeží a podobně jako Rhodos či Samos patří do souostroví Dodekanesy. Je cílem nejen turistů, ale také mnoha poutníků. Pro svůj náboženský význam a množství klášterů, kostelů a kaplí bývá nazýván Egejský Jeruzalém. Řecká ortodoxní církev jej dokonce prohlásila za svatý ostrov.

Nejlepším výchozím místem pro jednodenní výlet na Patmos je přístav Pythagorion na ostrově Samos. Výletní lodě a trajekty v letní sezóně vyplouvají denně a zakotví na Patmu v hlavním přístavu zvaném Skala. Délka plavby záleží na typu lodi: výletnímu "parníčku" trvá plavba zhruba dvě a půl hodiny, mnohem rychlejší trajekt Flying Dolphin to dá za hodinu. Přístav Skala není sám o sobě ničím pozoruhodný a nijak se neliší od jiných přístavů na řeckých ostrovech.

Kávička se zákuskem v kavárně na přístavní promenádě je sice milým zážitkem, ale raději obraťme zrak vzhůru směrem k vnitrozemí. V tu chvíli se nám doslova zatají dech. Vysoko v horách nad přístavem se kupí bílé domečky Chory a nad nimi se tyčí impozantní hradby Kláštera sv. Jana. Ze Skaly do Chory a dále ke klášteru se dostanete dlážděnou cestou ve svahu hory. Případně, máte-li stejný odpor k chůzi do kopce jako já, vyveze vás nahoru autobus nebo taxi.

Klášter sv. Jana založil v r. 1088 mnich Christodoulos. Zakládací listinu ve stejném roce opatřil zlatou pečetí byzantský císař Alexios I. Komnenos. Díky mohutným hradbám klášter sv. Jana vypadá spíš jako nedobytný hrad, než svaté místo. Přesto šlo vždy pouze o církevní objekt. Ačkoli i na případ útoku byl klášter dobře připraven. Hradby byly opatřeny tzv. smolnými nosy, jimiž bylo možné lít na případné útočníky vroucí olej. 

Úkolem mohutných hradeb však nebylo bránit ostrov Patmos před nájezdníky, ale chránit vzácné relikvie a poklady ortodoxní církve. Záměr stavitelů se zdařil a navzdory mnoha nájezdům nebyl klášter nikdy dobyt a vydrancován. Kromě jiného za svými pevnými zdmi opatruje především ikonu sv. Jana z 12. století, která je - pochopitelně - ze všech místních ikon nejvzácnější a nejuctívanější. Klášterní klenotnice pak uchovává více než 200 dalších ikon, 300 stříbrných předmětů a oslnivou sbírku šperků.

Samotná Chora je bludištěm bílých uliček, v nichž se ukrývají další kláštery, kostely a kaple. Každý z nich je pravým skvostem byzantské architektury. 

Jestliže jsme se nahoru nechali vyvézt, pak dolů půjdeme pěšky. Otevřou se nám nádherné výhledy na přístav Skala s modrými zátokami a také na sousední egejské ostrovy. Až nás při pohledu na onu nádheru napadne, jak je možné, že na tak krásném místě měl sv. Jan děsivé vize.

Jenomže, sv. Jan nebyl na Patmu na rekreaci, ale čas svého zajetí trávil v tmavé stísněné jeskyni. Právě zde "upadl v den Páně do vytržení" a "uslyšel za sebou hlas zvučný jako polnice", který mu uložil "vše, co viděl, zapsat do knihy a rozeslat sedmi církvím". Podle tradice Jan obsah Zjevení nadiktoval učedníkovi Prochorovi, který jej do vyhnanství oddaně následoval. Jeskyně byla později podle Janova spisu nazvána Jeskyně Apokalypsy. Dovede nás k ní klikatá cesta vedoucí z kláštera sv. Jana dolů do přístavu Skala.

Nad jeskyní byl vybudován malý klášter. Samotná jeskyně se nachází přímo pod kostelem zasvěceným matce Panny Marie svaté Anně. Je bohatě vyzdobena v duchu Řecké ortodoxní církve. Za vstup do jeskyně se neplatí, jen je nutné mít zahalená "kolena, ramena". Když tlustý pop střežící vchod shledá náš oděv nevhodným, zapůjčí nám sukni či šátek. A také ocení, když se nebudeme k posvátným ikonám točit zády, neboť to není uctivé.

Nemusíme být zrovna náboženští fanatici, aby na nás Patmos udělal dojem: klášterem s monumentálními hradbami, nádhernými výhledy i proslulou řeckou pohodou.  

Výletní lodě odplouvají z Patmu zpět na Samos kolem čtvrté. Naloží davy návštěvníků, zahoukají, proplují malebnou zátokou a zmizí za modrým obzorem. Patmos se ponoří do usebraného klidu. Ostatně, po celodenním náporu turistů má Egejský Jeruzalém na tiché rozjímání nárok. Vždyť už zítra připlují další návštěvníci zvědaví spatřit místo, kde vznikla kniha o konci světa.


Užitečné informace:

Poloha: Řecko, souostroví Dodekanesy
Měna: Euro
Doprava: výlet s průvodcem organizovaný cestovní kanceláří, cena cca 50 € za osobu; individuální výlet: zpáteční lodní lístek zakoupíte na ostrově Samos v přístavu Pythagorio
Doprava na ostrově: autobus Skala - Chora, cena jízdenky 1,5 € za osobu
Klášter sv. Jana a jeskyně Apokalypsis:
Otvírací doba od dubna do října:
Pondělí, středa, pátek, neděle: 8.00 - 13.30 hod.
Úterý, čtvrtek, sobota: 8.00 - 13.30 hod. a 16.00 - 18 hod.
Vstup do kláštera a do jeskyně volný; vstupné do klenotnice 6 €/dospělá osoba

Autor: Eva