Vidět Neapol a zemřít

30.03.2018

Snad každý slyšel úsloví Vidět Neapol a zemřít. Již jen proto Neapol přitahuje pozornost turistů. Stojí za to ji navštívit? Podle našich zkušeností rozhodně ano. Patří k místům, kam bychom se chtěli vrátit.

Hlavním důvodem však není samotné město. Jeho střed sestává z přístavní aglomerace a poměrně stísněného historického centra. Neočekávejte nějaké velké dominanty. Můžete zde navštívit několik hradů, jsou zde i zajímavé kostely. Při jejich hledání budete procházet bludištěm úzkých uliček, kterým ale chybí malebnost těch pražských. Do jejich spleti raději vyrazte s průvodcem - nebo alespoň s mapkou, abyste neminuli cíl vaší cesty.

Daleko poutavější je okolí Neapole. Jedná se o geologicky nejzajímavější oblast v Evropě, což je nerozlučně spojeno s bohatou historií tohoto místa. Také zde platí pravidlo, že čím nestabilnější je oblast, tím má zajímavější historii. Geologicky aktivní území vždy přitahovala lidi nejen pro vysokou úrodnost půdy bohaté na živiny, ale i pro příznivou morfologii terénu. Neapolský záliv je od pradávna vhodným přírodním přístavem. Tomu odpovídá i hustota současného zalidnění města i přilehlého okolí.


Město Neapol

Historické centrum bylo postaveno kolem oblouku Neapolského zálivu. Při břehu se nalézá rozměrný a nepříliš hezký přístav, který údajně spravuje, stejně jako celé město, Camorra. Nevím, je-li to pravda. Z pohledu turisty město funguje normálně, stejně jako třeba Praha nebo Brno.

Prohlídka centra většinou začíná na rozlehlém náměstí Piazza del Plebiscito, poblíž přístavní pevnosti Castel Nuovo. Zde se nalézá velký chrám Basillica di San Francesco di Paola. Kruhovým půdorysem připomíná římský Pantheon, ale je mnohem mladší, z 19. století. Uvnitř vás zaujme čistě pojatý vnitřek kupole. Balustráda před chrámem tvarem připomíná rozevřenou náruč, stejně jako tomu je u basiliky svatého Petra ve Vatikánu. Protější stranu uzavírá mohutný Královský palác Palazzo Reale. Hned vedle je menší náměstí Piazza Trieste e Trento s vysokou budovou divadla San Carlo.

Prohlídka pokračuje ulicí s dobře zapamatovatelným jménem Via Toledo vzhůru do centra. Hned na začátku můžete zavítat do budovy Galleria Umberto I s unikátní prosklenou střechou. Má křížový půdorys a stojí za to zajít k portálu z ulice Via San Carlo. Nalézá se proti stejnojmennému divadlu a je vytvořen v impozantním klasicismu. Jak galerie, tak divadlo nejsou příliš staré. Byly vybudovány v 19.,  resp. v 18. století.

Ale pokračujme dál vzhůru po Via Toledo. Když zahnete doprava na Via Maddaloni a půjdete pořád rovně, narazíte na náměstí s kostelem nazvaným Gesú Nuovo. Průčelí gotického chrámu vypadá spíše jako nedobytná pevnost, posetá šedým plastickým psaníčkovým štukem. 

Nenechte se odradit nehezkým vzhledem. Uvnitř naleznete bohatou barokní výzdobu, mimo jiné i mramorový oltář se sochou Panny Marie. Kolem hlavy jí září 12 hvězd a nohama spočívá na kouli symbolizující Zemi.

Další chrámem, který doporučujeme navštívit, je neapolská katedrála di Santa Maria Assunta vzdálená asi kilometr severovýchodním směrem. Právě zde přechovávají známou relikvii - dvě ampule s krví svatého Januaria.

Biskup Januarius, později svatořečený, žil ve 3. století. Byl zajat během pronásledování křesťanů za císaře Diokleciána a popraven v Pozzuoli Solfatara (místo si zapamatujte, bude o něm řeč dále). Světcova krev je téměř dva tisíce let stará a uchovává se ve formě tuhé sraženiny. Ale jednou ročně, právě v den světcovy smrti, se stane zázrak - ztuhlá krev náhle zkapalní.

Skleněné ampule jsou umístěny v boční kapli po pravé straně. Nepřijdete-li přesně 19. září, nemáte šanci vidět ani zázrak, ani ampule. Jsou pečlivě ukryté před zraky návštěvníků v bohatě zdobeném relikviáři. A i když přijdete v inkriminovaný den, do kostela se přes davy tisíců věřících nejspíš stejně nedostanete. Kdo by nechtěl vidět na vlastní oči zázrak! Vědci mnohokrát žádali církev o povolení ampule se zázračnou substancí prozkoumat, ale nikdy se jim souhlasu nedostalo. A tak si svatý Januarius nadále uchovává své tajemství a zázrak s krví každoročně přiláká do Neapole davy věřících nejen z Itálie, ale z celého světa.


Vesuv

Nechvalně proslulá sopka patří k Neapoli asi jako Petřín k Praze. Pozvednete-li hlavu kdekoliv na volnějším prostranství, hned uvidíte její rozeklaný kužel. Je hrozivá a vědci se shodují, že v blízké budoucnosti její vrchol exploduje podobně, jako se naposledy stalo v roce 79 po Kristu. S nejvyšší pravděpodobností opět způsobí obrovské škody, ne-li rovnou zkázu celé Neapole.

Nenechte si ujít výlet na vrchol Vesuvu. Většinou bývá spojený s návštěvou Pompejí. Autobus vás vyveze až ke konci silnice pár set metrů pod vrcholem. Odtud se dál musí šlapat pěšky, aby si člověk mohutnost hory také trochu užil. Počítejte s tím, že se budete pohybovat ve výšce více než 1000 metrů nad mořem a bude zde o poznání chladněji, než v rozpálené Neapoli. Výstup po cestě pokryté sopečnou škvárou trvá kolem 30 minut. Odměnou jsou dechberoucí pohledy do hlubokého kráteru sopky. Místy se z něj hrozivě zvedají chomáče sirných par, které nám jasně dávají najevo, že vulkán nespí, jen dřímá. Po okraji kráteru vede nenáročná cesta, ze které se vám odhalí další výhledy do nitra vulkánu. 

Pokud vrchol nehalí mraky, tak se Vám naskytne i nádherný pohled na Neapol a přilehlý záliv. Kdyby vám vyhládlo, naleznete zde i jednoduchá občerstvení. Při žvýkání bagety nebo hot dogu si můžete představovat, jaké zde muselo být před dvěma tisíci let peklo. Přímo přes toto místo se valil smrtelně žhavý pyroklastický mrak, který zasypal celé jižní okolí sopky. Mimo jiné i známá antická města - Pompeje, Herculaneum a Stabie.

Věřte nebo nevěřte, ale na bocích Vesuvu přímo pod ztuhlými lávovými poli bydlí tisíce obyvatel. Úřady zde dávno zakázaly stavět nové domy, ale místní si z toho nic nedělají a sami se můžete pohledem ze silnice přesvědčit, jak tento zákaz dodržují. Je odtud hezký výhled, svahy sopky jsou neuvěřitelně úrodné a nakonec, Vesuv v dohledné době určitě nebouchne...


Pompeje a Herculaneum

Pod úbočím Vesuvu se nalézají dvě římská města, která byla smetena během proslulé erupce Vesuvu v roce 79 po Kristu. Jen jediný muž tehdy pochopil, co se vděje a vyplul nešťastným městům na pomoc. Jmenoval se Plinius Starší. Více se o jeho dobrodružství dozvíte v příběhu Odvážným štěstí přeje. 

Pompejím budeme věnovat samostatný článek, protože si to rozhodně zaslouží. Navštívit toto místo je pro každého turistu snad povinností. Herculaneum je méně známou lokalitou, ale i zde lze navštívit archeologické vykopávky odhalující antické město s domy, jež sopečný popel zakonzervoval v čase.


Flegrejská pole (Campi Flegrei)

Západní část Neapole je od centra oddělena poměrně strmým hřebenem. Vedou skrz něj dva dlouhé spojovací tunely. Na tom není nic divného, i my máme Letenský tunel v Praze. Ovšem jak záhy uvidíme na rozdíl od Letné, hřeben v Neapoli není jen obyčejný kopec.

Na západním předměstí je běžná zástavba, obytné čtvrti, dokonce fotbalový klub FC Neapol zde má svůj Stadio di San Paolo. Návštěvníka z Čech mohou lehce udivit nápisy nastříkané v okolí stadionu - Curva a Napoli. Nejde však o vulgární odkaz na poběhlici odkudsi z pole, ale o graffiti zdravého jádra fanoušků fotbalového klubu. Kotel mají na okrouhlém ochozu neapolského stadionu, tedy italsky na Curva a Napoli.

Ovšem zaskočen je také turista znalý vulkanologie. Název zdejšího vlakového nádraží jej zarazí víc, než rozverné graffiti, Napoli Campi Flegrei.

Proč?

Campi Flegrei neboli česky Flegrejská pole je jméno spícího supervulkánu! Proč se tak ale jmenuje nádraží uprostřed města? Že by si Italové popletli místa?

Kdepak, o omyl rozhodně nejde. Průjezdem oním spojovacím tunelem z centra Neapole do její západní části jsme se dostali přímo do kráteru spícího supervulkánu. Vysoký hřeben nad tunelem není ničím jiným, než okrajem bývalého kráteru. Že se nám to při pohledu okolo nezdá? Není divu. Supervulkán se nepodobá klasické sopce, jako je třeba poblíž stojící Vesuv. 

Kráter je nižší, nepravidelný, daleko rozlehlejší. Jeho průměr se nepočítá na stovky metrů, ale na desítky kilometrů. Přímo v něm, nad magmatickým krbem, se nachází celá západní část Neapole, města Puzzuoli, Bacoli, mnoho přilehlých vesnic, letovisek a velký záliv. Zasahuje až k ostrovu Ischia a daleko do moře. Na pevninské části leží mnoho menších pobočných kráterů. Při pohledu na fotomapu jich bez velkého snažení napočítáte přes deset.

Zajímavostí je, že se zde dříve dokonce nacházely největší italské železárny Bagnoli. Ale v osmdesátých letech byl jejich provoz pro negativní vliv na ovzduší v Neapoli ukončen. Dnes je tu holá pláň, na které vidíte jen samostatně stojící zbytky vysokých pecí. Není fascinující skutečnost, že přímo v kráteru supervulkánu byly provozovány železárny s vysokými pecemi? Lidé vyráběli žhavé železo několik set metrů nad magmatickým krbem se žhavou lávou.


Pozzuoli

Městečko přímo v centru Campi Flegrei bývalo v antických dobách významným přístavem římského loďstva. Bylo daleko důležitější, než osada Neapolis. Leží v uzavřeném zálivu tvořeného částí okraje kráteru Campi Flegrei. Připomínkou na antické období je rozměrné a dobře dochované Flaviovo divadlo hned pod nádražím. 

Doporučujeme sejít až k přístavu. Právě zde bylo hlavní kotviště galér římského loďstva. Romantické nábřeží v Pozzuoli lemují restaurace, pizzerie a tratorie s vynikající italskou kuchyní. Kdo si nevybere na nábřeží, může se vydat ulicí Corso della Republica směrem k náměstí Piazza della Republica, kde gurmánské choutky uspokojí opravdu každý.

Na geologickou výjimečnost Pozzuoli, ležícího přímo nad rozsáhlým magmatickým krbem, nás upozorní hned několik mimořádností. Nejvýznamnější je Pozzuoli Solfatare nebo chcete-li Vulcano Solfatare. Pamatujete si, že v úvodu jsem se zmínil o popravě svatého Januaria právě na tomto místě? Jedná se o sirnatý několikahektarový kráter, který na první pohled potvrdí stálou aktivitu ve spodních patrech vulkánu. Pro turisty je zde připravena prohlídková trasa. Je ale nezbytné striktně dbát na bezpečnost. O tom, co se může stát, se přesvědčila jistá rodina v září 2017. Jeden chlapec opustil vyhrazený prostor a překonal zábrany. Díky své neukázněnosti sklouzl do fumarolu. Rodiče se ho chtěli pokusit zachránit a všichni tři zde nakonec zahynuli.

V blízkosti Pozzuoli Solfatare se nalézá kemp a dokonce i poměrně luxusní hotel. Sami jsme neměli možnost se sem dostat, ale toto místo je pevně zapsáno v našem plánu, pokud se do oblasti Neapole v budoucnu vrátíme.

Do Pozzuoli lze z centra Neapole dojet bez problémů příměstským vlakem s intervalovým provozem. Poněkud zneklidňující skutečností je, že tento vlak cestou projíždí dva kilometry dlouhým železničním tunelem. Přeci jenom tak dlouhý tunel protínající kráter supervulkánu nebudí příliš důvěry. A když si uvědomíte, že míjí zrádný Pozzuoli Solfatare jen o několik set metrů, na klidu vám to rozhodně nepřidá. Ale nemusíte se ničeho bát. I tunel v kráteru sopky ražený v bezprostřední blízkosti od sirných sopouchů může být bezpečný - alespoň to doposud platí.

V Pozzuoli je známý opuštěný dům na okraji zástavby, který zvenčí vypadá normálně. Ale kdybyste se dostali dovnitř, ocitli byste se v sirném království. Jedna z fumarol je přímo pod objektem a postarala se o tuto atrakci.

Nakonec bych chtěl potěšit všechny, kteří mají rádi stavitelství. Určitě jste slyšeli o pucolánském cementu. Proč se mu tak asi říká? Nápovědou může být, že Římané jako první začali používat beton. Polovina antických památek byla postavena z materiálu, který se začal získávat právě v Pozzuoli. Takže návštěva tohoto města může být pro fanoušky betonu stejně významná, jako například cesta do Atén pro milovníka demokracie.

U Neapolského zálivu jsou ještě dvě zajímavé destinace - ostrovy Capri a Ischia.  Luxusnímu Capri se budeme věnovat v některém z dalších článků. Ischia leží na okraji lokality Campi Flegrei, o čemž svědčí četné termální prameny na jejím území. Na rozdíl od drahého Capri jsou zde hotely cenově dostupné i pro běžného českého turistu.

Krajina kolem Neapole je divoká a krásná. Ale proč vlastně "vidět a zemřít"?

O původu tohoto úsloví je hned několik teorií. Snad nejpravdivější se týká popravčího místa v pevnosti nad městem. Popravovaní byli otočeni čelem k městu, přihlížející diváci naopak. Takže posledním pohledem odsouzence byl krásný výhled na Neapol.

Nebuďme ale zklamáni původem tohoto výroku. Neapol a její okolí skýtá spousty zajímavých míst, kde se spojuje historie s unikátní geologickou dispozicí. Vše nasvědčuje tomu, že se mocné vulkány Campi Flegrei a Vesuv opět probudí. Potom bude úsloví zase platit a to doslova. Věřme, že se to stane za hodně dlouhou dobu, kdy budeme schopni vulkanickou aktivitu spolehlivěji předpovídat, než dnes.


Užitečné informace:

Poloha: Itálie, Kampánie
Doprava: letecky, linkový let; cena letenky z Prahy cca 4 tis. Kč/osoba, záleží na termínu odletu a letecké společnosti
Doprava v Neapoli: metro, příměstský vlak, autobus; autem jen pro otrlé ;-)
Zajímavosti v okolí:
Pompeje:
 vstupné 15 €, vstupenky lze koupit on-line, otvírací doba: duben až říjen 8.30 - 19.30 hod., listopad až březen 8.30 - 17.00 hod.
Vesuv: vstupné 10 €, na okraji kráteru stánek s občerstvením
Pozzuoli Solfatara: vstupné 8 €, otvírací doba: duben až říjen 8.30 - 19.00 hod. , listopad až březen 8.30 - 16.30 hod.

Autor: Michal