Antalya, perla jižního Turecka

13.05.2018

Město Antalya se nalézá na jižním pobřeží Turecka. Leží v širokém zálivu, sevřená mezi mořem a pohořím Taurus. Má veliké letiště, protože je nejen hojně navštěvovaná rekreanty, kteří pobývají v nedalekých letoviscích, ale stala se i výchozím bodem mnoha poznávacích zájezdů do středního Turecka. Jedná se například o cesty do Kappadokie nebo Pamukkale. Letiště v Antalyi využívají i turisté jedoucí do letoviska Alanye.

Samotné město s miliónem obyvatel nabízí mnoho zajímavostí, jak historických, tak přírodních. Leží u moře na skalní plošině vysoké několik desítek metrů nad mořskou hladinou. To je důvodem, proč Antalya, ačkoli je přímořská, nemá městské pláže nebo hotely ležící přímo u moře.

V centru je malý přístav, snad jediné místo, kde se dá pohodlně dojít až k vodě. Nenajdete zde velké výletní křižníky, ale spíše malé rybářské loďky a sportovní čluny.

Z vyhlídky nad přístavem uvidíte vidět Hodinovou věž a exoticky vyhlížející minaret mešity Yivli Minare. 

Minaretu mešity Yivli Minare, neboli Vroubkovanému minaretu, se také někdy říká Flétnový minaret podle atypických píšťalových výstupků, které se táhnou odshora dolů. Na první pohled je patrné, že je postaven celý z cihel.

Cestou kolem těchto míst lze dojít do staré části Antalye. Narazíte na nádhernou antickou stavbu Hadriánovy brány. Kdysi byla součástí vnějšího opevnění, ale dnes leží uprostřed městské zástavby. Její 3 oblouky jsou symbolem města. Kdo ji nevyfotí, neměl by raději říkat, že Antalyi navštívil. 

Hadriánova brána má docela zajímavý původ. Postavili ji v roce 130 po Kr. při příležitosti návštěvy císaře Hadriána. Není nám daleká představa, jaká to tehdy musela být sláva. I z naší současnosti známe podobné události. Když se například otevírá nový úsek dálnice, přijede pan ministr a spolu s dalšími třemi nebo pěti zasloužilými slavnostně přestřihává pásku. Předpokládám ale, že císař Hadrián se určitě o takovou příležitost nehodlal dělit a aktu otevření se zhostil sám. Nakonec měl bohaté zkušenosti třeba ze stavby Hadriánova valu v Británii.

Povšimněte si, že průchod branou je řešen po skleněném můstku, aby bylo možné spatřit vykopávky, nalézající se pod našima nohama.

Jedním z dominujících objektů starého města je Kesik Minare neboli Useknutý minaret. Jeho torzo stojí u stavby, která se měnila z kostela na mešitu a obráceně, až byla v 19. století definitivně zničena požárem.

Ke slíbeným přírodním památkám rozhodně patří unikátní vodopád Düden. Skalnaté podloží pod Antalyí je natolik tvrdé, že ho nenarušila ani tisíce let přitékající říčka. Její vody tak padají přímo přes hranu plošiny z výšky 40 metrů do moře. Za slunného počasí, které zde převažuje, se v tříšti z dopadající vody tvoří nádherná duha. 

Vodopád Düden si zaslouží prohlídku jak shora, tak při plavbě lodí i zdola z moře. Kormidelník vám umožní co nejlepší zážitek a přiblíží se až těsně k padajícím masám vody. Proto počítejte s tím, že váš oděv může trochu "zvlhnout".

I moderní tvář Antalye je zajímavá. V centru města potkáte tramvaje, které byste v této části světa nečekali. Nad přístavem je náměstí s podzemním autobusovým parkovištěm. Poblíž je park s velkou fontánou. Po setmění toto místo navštěvují stovky místních obyvatel i turistů. Nádherně nasvícená fontána vytváří krásnou kulisu večerního letoviska. Vyvrcholením je projekce vlasteneckého snímku z historie Turecka přímo na vodní stěnu fontány. Je to působivé představení, plné tureckých vlajek, s doprovodem hlasité hudby. Projekce za hřímání fanfár končí pohledem na obraz milovaného Kemala Mustafy Atatürka, který vyhnal vojska Dohody z Gallipoli a po první světové válce se stal zakladatelem moderního Turecka. Místní nadšeně tleskají a turisté se přidávají. Je to opravdu jedinečný zážitek. Mimochodem Atatürk Antalyi miloval a litoval, že z ní nemůže udělat hlavní město Turecka.

V okolí Antalye se nalézají hotelové komplexy. Příznivá dispozice plochého terénu umožňuje jejich umístění přímo u moře. Zapomeňte na malé řecké hotýlky, o kterých píšeme v jiných částech našich stránek. Zde se jedná o velké komplexy, každý pro několik set lidí, s vlastními aquaparky, mnoha bazény, rozsáhlými písčitými plážemi. Zde poznáte, co znamená pojem turistický průmysl. V těchto resortech potkáte turisty prakticky z celé Evropy, včetně bývalých sovětských zemí.

Okolí Antalye nenabízí jenom zasloužený odpočinek u některého z krásných hotelových bazénů nebo na rozlehlých písčitých pláží. Jako všude ve Středomoří, i zde jsou antické památky.

Necelých 50 kilometrů východně od Antalye se nalézá Aspendos. Vykopávky města z dob starověkého Řecka a římské říše jsou poblíž vesnice s pro nás těžko vyslovitelným jménem Büyükbelkiz. V dobách před Kristem se jednalo o významný přístav při břehu moře u ústí řeky Köprücayi. Dnes se nám to zdá podivné, protože moře je dobrých 7 kilometrů vzdálené a z řeky zbyl jen širší potok. Tak rychle se mění krajina.

V Aspendu nás ohromí hned první památka, kterou uvidíme. Je jí nádherné antické divadlo, které není rozpadlé, ale naopak je funkční až do dnešní doby. Bylo postaveno Římany. Otevřeno je v letních měsících od 8 do 19 hod., v zimě pouze do 17 hod. Vstupné pro dospělé je 25 TL.

Divadlo v Aspendu se nalézá hned za velkým parkovištěm. Má půlkruhový tvar s čelní stěnou, která ho uzavírá. Při pohledu na impozantní stavbu nás může napadnout otázka, jak asi bude vypadat Národní divadlo někdy po roce 4000. Myslíte, že se v něm bude ještě hrát?

Nad divadlem je celý areál vykopávek antického města, ale průvodci naneštěstí nevěnují tomuto místu tolik času, aby se dalo blíže poznat.

V okolí Antalye jsou ještě další památky, jako například antické město Termessos 15 kilometrů západně v horách nebo 240 kilometrů vzdálené Pamukkale s antickým městem Hierapolis, o nichž jsme psali v článku Pamukkale neboli Bavlněný hrad.

Antalya bezesporu patří mezi nejvýznamnější letoviska východního Středomoří. Je to město plně orientované na turisty, přátelské a bezpečné. Nabízí exotický nádech při dodržení komfortu evropských měst. 

Zakladatel moderního Turecka Mustafa Kemal Atatürk při pohledu na Antalyi posazenou na úpatí divokých hor prohlásil: "Bezpochyby, Antalya je nejkrásnější místo na světě." Nevěříte? Sami se můžete přesvědčit, zda je toto tvrzení pravdivé.


Užitečné informace:

Poloha: Turecko, jižní pobřeží
Měna: Turecká lira (TRY), orientační kurz vůči české koruně je cca 5 Kč za tureckou liru
Doprava: charterový, příp. linkový let, cena zpáteční letenky od cca 6 tis. Kč/osoba, doba letu 3 hod.
Počet obyvatel: 1 mil.
Pláže: písčité
Hotely: velké 4* a 5* plážové resorty

Autor: Michal