Co musíte vidět na Krétě

26.04.2018

Kréta je největším z řeckých ostrovů. Je tak velká, že sami Řekové o ní s nadsázkou mluví jako o samostatném kontinentu. Hornatá, tajemná, plná mýtů tisíce let bedlivě střeží svá tajemství a jitří fantazii vědců i dobrodruhů. Ve starověku byla domovem vyspělé Mínojské kultury, jež v mnoha ohledech předběhla svou dobu.

Dnes je Kréta oblíbeným cílem turistů. Někteří vyrážejí za poznáním, jiní za koupáním a plážovými radovánkami. Detailně popsat vše, co na Krétě stojí jenom trochu za pozornost, by vydalo na solidně tlustou knihu. A tak se zaměříme jen na to nejdůležitější, co nesmí uniknout žádnému návštěvníkovi Kréty.


Palác Knossos

Pomyslným číslem jedna je mínojský palác Knossos. Jeho návštěva je doslova a do písmene osobní povinností každého, kdo na Krétu byť jen vkročí, i když dávná historie není jeho koníčkem. Knossos představuje samu podstatu Kréty, její mytologii i skutečnou historii. Kdo navštívil Krétu a nebyl v Knossu, ten jako by na Krétě nikdy nebyl.

Odborníci na archeologii nad Knossem sice ohrnují nos a označují jej za "archeologický Diesneyland". Ale právě zde si díky kontroverzní rekonstrukci provedené objevitelem Knossu Sirem Arthurem Evansem uděláte skvělou představu o tom, jak vyspělá Mínojská kultura byla, jak nádherné a důmyslné paláce dokázala stavět. Považte, v době více než tisíc pět set let před Kristem palác disponoval tekoucí vodou a splachovacími toaletami. Vše hýří barvami. Z osobitých fresek dýchá radost. Německý spisovatel Joachim Fernau označil Mínojskou kulturu za rokoko starověku.

Ne nadarmo byl Knossos ve starořecké mytologii ztotožňován s bájným labyrintem krále Mínoa, v jehož temném středu věznil obludného Mínotaura. Rozsáhlý palácový komplex vystavěný v polovině druhého tisíciletí před Kristem je působivý i dnes. Podle archeologů byl Knossos spíše uzavřeným a promyšleně koncipovaným městem, než pouhým palácem. V době své největší slávy mohl mít až 100 tis. obyvatel. Leží v mírně zvlněné krajině 5 km na jih od hlavního města Kréty Heraklion. Je skvěle dostupný autem i hromadnou dopravou.

Osobně doporučuji lokalitu navštívit spíše individuálně a v odpoledních hodinách, neboť se tak vyhnete davům turistů. V klidu si prohlédnete nejen fragmenty budov, ale také repliky krásných barevných fresek (originály jsou v muzeu) a dokonce trůnní sál samotného krále Mínoa či královninu komnatu s překrásnou freskou modrých delfínů.

V letní sezóně je areál otevřený od 8.00 do 18.00 hod. Vstupné je 15 €, děti mají vstup zdarma.

Další mínojské paláce naleznete na Krétě v lokalitách Festos, Malia, nebo třeba Kato Zakros. Přesto, že také tyto paláce byly ve své době bezpochyby výjimečnými stavbami, jejich pozůstatky nejsou tak působivé jako Knossos. Až na pár drobných úprav, jsou paláce ponechány ve stavu, v jakém byly odhaleny. Já coby milovník starověkých ruin všeho druhu jsem si je ujít nenechala. Ale nejste-li zrovna zapálení fanoušci archeologických lokalit, pak se nic nestane, když je prostě vynecháte. Artefakty a originály fresek z minojských paláců uchovává Archeologické muzeum v Heraklionu.


Ostrov Spinalonga

Jen těžko byste hledali místo, kde se tak mrazivým způsobem pojí krása s bolestí a smrtí. Romantický ostrůvek Spinalonga leží u severovýchodního pobřeží Kréty, pouhé 4 km od přístavu luxusního letoviska Elounda. Dopravu zajišťují malé výletní lodě, které vyplouvají z přístavu v Eloundě každou půlhodinu. Jízda trvá 20 minut. Cena lístku se pohybuje mezi 8 až 10 € za osobu. Na ostrově se platí vstupné 8 € za dospělého.

V první polovině dvacátého století sloužila Spinalonga jako kolonie pro malomocné. Na počátku byly podmínky v kolonii otřesné. K výraznému zlepšení došlo začátkem třicátých let, kdy byla postavena nová nemocnice. Kolonie začala konečně fungovat jako léčebné zařízení a nikoli jen jako sběrna nevyléčitelně nemocných pacientů. Přesto zůstával krásný ostrůvek Spinalonga synonymem bolesti, beznaděje a smrti. Provoz leprosária byl ukončen v padesátých letech, kdy díky antibiotikům léčba malomocenství natolik pokročila, že choroba byla prakticky vymýcena.

Kolem malého ostrůvku vede stezka. Napřed vás provede pozůstatky kolonie malomocných s působivou expozicí její smutné historie. Pak můžete obdivovat mohutnou benátskou pevnost, jejíž hradby a dělostřelecké bašty se hrdě tyčí nad mořem. Jsou odtud nádherné výhledy na nedalekou Krétu. Když si uvědomíte, že stejný výhled měli nemocní, kteří na rozdíl od vás nesměli ostrov nikdy opustit, pak vás přepadne opravdový smutek. Ale i takový je občas život. Návštěva Spinalongy je silným zážitkem, děsivým i krásným, ale nedoporučuji ji citlivějším náturám a malým dětem.


Agios Nikolaos

Zatímco Spinalonga vás může rozesmutnit, v Agios Nikolaos vaše srdce přímo pookřeje. Roztomilé městečko leží na východním pobřeží Kréty v zátoce Mirabellou. Obklopují jej krásné hotelové resorty vystavené na neméně krásných plážích. Střed městečka tvoří jezero Voulisméni lemované příjemnými kavárnami, cukrárnami a tavernami všech cenových skupin.

Jezero Voulismeni je velmi hluboké a není ničím jiným než zatopeným kráterem dávného vulkánu. Ještě dnes v něm voda občas tak trochu bublá. Jezero s mořem spojuje úzký kanál. Proplouvají jím malé loďky, pro které Voulismeni slouží jako přírodní přístav. Kanál je přemostěn malým mostem. Podél jezera vede z jedné strany stezka, po níž lze dojít až k bílému kostelíku pod strmým svahem. Kolem dokola jezero obejít nelze. Od kostela nahoru vede příkrá cesta na vysoko položenou vyhlídku, ze které je nádherný výhled na město a jezero s kotvícími loďkami. Procházka je velmi příjemná. Nejlepší je ji zakončit v některé z okolních cukráren.

Samo město Agios Nikolaos se rozkládá na příkrých svazích několika kopců, a tak v některých jeho částech namísto ulic narazíte na schodiště. Chcete-li se vydat za nákupy, v ulicích kolem hlavního náměstí Elefteriou Venizelou najdete nejen obchody s místními produkty a suvenýry, ale také butiky se světovými značkami.

Když vás nákupy a maličké lodičky na Voulismeni omrzí, zajděte do hlavního přístavu. Kotví zde obrovité výletní parníky. A nezapomeňte se vyfotit se sochou princezny Európy, kterou na Krétu unesl vládce bohů Zeus proměněný v býka. Právě po ní je pojmenován náš kontinent.


Chania

Bývalé hlavní město ostrova Chania leží na severozápadním pobřeží Kréty. Na rozdíl od současného hlavního města Heraklion, které se podle některých průvodců "pyšní" označením nejošklivějšího města v Řecku, Chania naopak patří k těm nejkrásnějším. Spletité uličky, malebný přístav s benátským majákem a řada památek jí dodávají romantický starobylý ráz. V historii snad nebylo období, které by v Chanii nezanechalo svůj otisk, od mínojského starověku, přes Římskou říši, Byzantince a Benátčany až po Turky.

Symbolem a bezpochyby nejfotografovanější památkou v Chanii je Janičářská mešita Yiali Tzami. Byla první tureckou stavbou na Krétě. Stojí na východním nábřeží vnitřního přístavu. Dnes už jako mešita neslouží. Nachází se v ní prodejní umělecká galerie a je volně přístupná. Vydáte-li se od mešity vpravo, dlouhá pobřežní promenáda vás dovede kolem byzantských budov, jež dnes slouží jako tržnice, až ke kamennému majáku. Postaven byl v 16. století Benátčany a je od něj krásný výhled na město s přístavem.

Na opačné straně přístavu doporučuji navštívit Námořní muzeum. Sídlí v bývalé pevnosti Firkas. Otevřeno je denně od 9.00 do 17.00 hod., pro dospělé je vstupné 3 €. V poutavých expozicích představuje námořní historii od starověku po současnost. Kromě mnoha zajímavých exponátů zde vystavují opravdu krásné modely lodí, od mínojských veslic až po současné bitevní křižníky. Preciznost, s jakou jsou velké modely zpracovány, je neuvěřitelná. Součástí expozice je například také kokpit ponorky z druhé světové války, kde si můžete vyzkoušet, jak vše fungovalo. Zkrátka, tohle muzeum vás nudit rozhodně nebude.

K Chanii neodmyslitelně patří projížďka kolem přístavu bílým kočárem taženým koňmi. Ale i když nebudete chtít tuto kratochvíli absolvovat, procházka po nábřeží a uličkami staré čtvrti je krásným zážitkem. Nejhezčí je navštívit Chanii večer, kdy je mešita Yiali Tzami barevně nasvícená a slunce zapadá za benátský maják.


Rethymno

Šedesát kilometrů na východ od Chanie leží město Rethymno. Je jakousi zmenšenou kopií Chanie. Najdete zde přístav s kamenným majákem ze 13. století, benátskou pevnost a uprostřed starého města mešitu Nerantzés.

Nábřeží kolem přístavu je v podstatě jednou velkou kavárnou. Atmosféra je zde o poznání klidnější než v turisty více vyhledávané Chanii. Posaďte se v některé z taveren, objednejte si frappé a kochejte se výhledem na malebný přístav. Tak výjimečnou chvíli klidu dlouho nezažijete.


Gortys

Ve vnitrozemí na jihu Kréty leží rozsáhlé pozůstatky starověkého města Gortys. Nejvíce se na jeho podobě podíleli Římané a později Byzantinci.

Ruiny a rozvaliny se příliš neliší od jiných podobných lokalit, avšak přesto Gortys stojí za návštěvu, neboť zde můžete spatřit něco vskutku výjimečného. Nejstarší psaný zákoník starověkého Řecka. Nepředstavujte si ale ztrouchnivělé papyry nebo tlustou knihu ve vitríně. 

Gortynský zákoník byl r. 450 př. Kr. vytesán do kamenných tabulek. Celkem má šest set řádků. Text je vyryt archaickou alfabetou ve stylu zvaném bustrofedon, neboli brázdové písmo. Laicky řečeno, řádky se četly střídavě zleva doprava. Jazykem zákoníku bylo dórské nářečí. Zákoník upravoval rodinné právo, práva otroků a také prodej a rozdělování majetku. Vysoké společenské postavení Gortynský zákoník uděloval ženám. Například znásilnění a nevěra se trestaly pokutami, a to i v případě, že obětí byla otrokyně.


Pláže na Krétě

Pobřeží Kréty je dlouhé přes tisíc kilometrů, a tak je nasnadě, že krásných pláží je na Krétě spousta. V podstatě lze říci, že co zátoka, to malý ráj na zemi. Přesto je několik míst, která nad jiné vynikají. Na západě Kréty si určitě nenechte ujít pláže Elafonisi a Balos s písečnými mělčinami a tyrkysovou vodou připomínající Karibik. 

Na jihu Kréty stojí za návštěvu pláž v Matale, jejímž hlavním lákadlem je útes s jeskyněmi. A na východě exotická písečná pláž Vai. Jako jediná v Evropě se může pochlubit palmovým hájem, který zde přirozeně roste již od starověku.

Zmíněné pláže jsou cílem mnoha turistů z celého ostrova. Chcete-li si užít jejich neopakovatelné kouzlo, pak doporučuji vyrazit buď velmi brzy ráno, nebo naopak nechat jejich návštěvu na pozdější odpolední hodinu, kdy většina organizovaných zájezdů pláže již dávno opustila.


Užitečné informace:

Poloha: Řecko, jih Egejského moře
Hlavní město: Heraklion
Měna: euro
Doprava: letecky charterový, příp. linkový let do Heraklionu (pro východní část), do Chanie (pro západní část); délka letu 3 hodiny; cena zpáteční letenky od 5.600 Kč
Doprava na Krétě: hromadná doprava - autobusové linky spojují všechna významná města a letoviska na ostrově; pro individuální poznávání památek doporučuji zapůjčení auta (cena od cca 50 € na den, záleží na kategorii vozu)

Autor: Eva