Divadlo v Epidauru aneb krása léčí

05.09.2022

Něco málo přes dvacet kilometrů od města Nauplion na severovýchodě Peloponésu, uprostřed hor porostlých borovými háji, v kraji jménem Argolida, leží jedna z nejkrásnějších archeologických lokalit Řecka - antický Epidauros. Jste-li na prázdninách na Peloponésu, pak si návštěvu Epidauru rozhodně nesmíte nechat ujít.

Od dob starých Mykéňanů byl Epidauros díky léčivým pramenům považován za místo, kde lze nalézt uzdravení. Později v Epidauru vyrostl areál, který můžeme v pravém slova smyslu označit za antickou nemocnici. Patřil mezi tzv. Asklepiony, léčebná místa zasvěcená řeckému bohu lékařství Asklepiovi. Ve strarověkém Řecku bylo takových nemocnic zhruba tři sta. Nejznámější a největší z nich byly Asklepiony na ostrově Kos a právě zde v Epidauru. Budovány byly na přirozeně krásných místech, neboť již samotný pobyt uprostřed krásné přírody měl nemocným přinášet úlevu. Ale nepředstavujme si špitál, jak jej známe dnes. Řecké antické lékařství vycházelo ze zcela jiných postupů, než moderní medicína. V Epidauru diagnózu a způsob léčby sděloval nemocným bůh Asklépios ve snech. Nedílnou součástí terapie byly koupele, poslech písní a účast na divadelních představeních, neboť staří Řekové věřili, že krása léčí a základem zdraví je spokojená duše.

A tak je nasnadě, že dominantou Epidauru nebyly nemocniční pavilóny, ale obrovité divadlo, které bylo největším divadlem antického světa. Jeho hlediště pojmulo 12 až 14 tisíc diváků (údaje se rozcházejí). Stejně, jako ostatní řecká divadla, také pro vybudování divadla v Epidauru byl využit přirozený sklon terénu. Obrovské půlkruhové hlediště s kamennými lavicemi se zakusuje do strmého svahu. Divadlo bylo navrženo a postaveno ve 4. století př. Kr. architektem Polykleitem mladším. Původně mělo 34 řad. Později, za nadvlády Římanů, bylo hlediště rozšířeno o dalších 21 řad.

Divadlo v Epidauru proslulo dokonalou akustikou, kterou dnes průvodci velmi rádi demonstrují. Zvuk mince spadlé na zem je v Epidauru slyšet i v nejvyšší poslední řadě. Na rozdíl od jiných řeckých divadel, Epidauros se pyšní nejen skvěle zachovaným hledištěm, ale také kruhovou orchestrou a pozůstatky budovy zvané skéné a vlastního jeviště neboli proskéné.

Nelitujte námahy a vyšlapejte strmým schodištěm až na samý vrchol hlediště. Pohled zpět vás ohromí. Průměr divadla je 114 metrů a vám nezbyde než žasnout nad uměním antických stavitelů. Ohromeni velkolepostí Epidauru, již nebudete pochybovat, že krása opravdu léčí.

Ovšem v Epidauru nestojí za zhlédnutí jen divadlo, ale také pozůstatky dalších staveb, ačkoli ty díky nemilosrdnému zubu času již nejsou tak působivé. Orientaci v rozsáhlém areálu vám usnadní přehledné plány umístěné nejen u hlavního vstupu, ale také na dalších místech. Srdcem posvátného Asklépiova okrsku byl chrám zasvěcený tomuto bohu. Dodnes se z něj zachovaly jen základy a pár vztyčených sloupů podobně, jako z dalších budov. Největší nemocnicí starověku byl Katagogion. Se 160 pokoji pro nemocné by mohl směle konkurovat nejedné současné nemocnici. Podle historiků se zde dokonce prováděly složité operace.

Nedaleko od Katagogionu leží Tholos. Podobná, stejně záhadná kruhová stavba jako v Delfách. Bohužel, zde si prohlédneme pouze základy tvořené soustřednými kruhy. Není jisté, k jakému účelu Tholos v Epidauru sloužil - možná byly v jeho podzemí chováni posvátní Aklépiovi hadi, možná zde kněžky konaly tajemné rituály. Hned vedle Tholu stával Abaton, síň ozdravného spánku. Právě zde bůh Asklépios promlouval k nemocným ve snech a sděloval jim způsob léčby. Avšak ne vždy bylo zřejmé, co bůh prostřednictvím snu sdělil, a tak pacientům jeho vůli vykládali kněží z Asklepiova chrámu.

Nebyli by to antičtí Řekové, aby součástí areálu nebyl Gymnasion (tělocvična) a také stadion, na kterém se konaly sportovní hry na počest boha lékařství Asklépia. Na severním okraji areálu leží původní hlavní vchod s pozůstatky mohutné vstupní brány neboli Propylají.

Epidauros fungoval od 6. století př. Kr. do 2. století po Kr. Pak ruku v ruce s nástupem křesťanství hlas boha Asklepia i zpěv múz utichly. Lidé odešli a mezi borovými háji zůstalo jen opuštěné divadlo, jemuž až moderní doba vdechla nový život. Dnes je divadlo v Epidauru využíváno k večerním koncertům pod širým nebem a pro letní festival antického dramatu. Bůh Asklepios sice mlčí, ale múzy v Epidauru zase zpívají.


Užitečné informace:

Poloha: Řecko, Peloponés, Argolida
Měna: Euro
Doprava: autem z Nauplionu 24 km na východ po silnici E070 směr Lighourio, dále po silnici E010 směr Epidauros
Otvírací doba: duben 8.00 až 19.00; květen až srpen 8.00 až 20.00; září 8.00 až 19.00; říjen 8.00 až 18.00 hod.
Vstupné: dospělí 12 €, děti zdarma; vstupenka platí do divadla, areálu Asklepionu a do Archeologického muzea
Služby pro návštěvníky: parkoviště, kavárna, toalety, prodej suvenýrů

Autor: Eva