Asklepion na ostrově Kos: zde léčil slavný Hippokrates

29.03.2019

Řecký ostrov Kos, patřící stejně jako Rhodos do souostroví Dodekanesy, je známý především jako ostrov zlatých pláží a je proto velmi žádanou prázdninovou destinací. V nedávné době se dostal do ještě širšího povědomí díky silnému zemětřesení, které zasáhlo a poničilo jeho hlavní město. Ostatně, v blízkosti Kosu leží jedna ze spících sopek středomoří, vulkanický ostrov Nissiros, na který se z Kosu pořádají oblíbené výlety. My se nyní podíváme na jedno velmi zajímavé místo, které musí takřka povinně navštívit každý, kdo na Kosu tráví dovolenou. Tím místem je Asklepion: starověký léčebný areál zasvěcený bohu lékařství Asklepiovi, který byl antickým předchůdcem moderních nemocnic.

Kdo pozorně sleduje naše stránky, ví, že jsme o Asklepionu již jednou psali. Nešlo ale o Asklepion na ostrově Kos, nýbrž o podobný areál v Epidauru na Peloponésu, jehož součástí bylo největší divadlo antického světa. Takovou dominantou se Asklepion na Kosu sice nepyšní, ale na rozdíl od Epidauru, který leží ve vnitrozemí Peloponésu, jeho předností je poloha na terasách vysoko nad mořem.

Asklepion na Kosu byl v antických dobách největším a nejznámějším léčebným zařízením. Ve starověkém Řecku bylo podobných areálů zhruba tři sta. Ovšem způsob léčby zde byl poněkud jiný, než v moderních nemocnicích. Diagnózu sděloval nemocným bůh lékařství Asklepios ve snech. Protože staří Řekové věřili, že základem zdraví je spokojené duše, byly Asklepiony zakládány na přirozeně krásných místech. Krásné musely být také pavilony pro nemocné, chrámy, svatyně a další budovy, které do posvátných Asklepiových okrsků patřily. Nezbytnou součástí terapie bylo nejen pití léčebné vody, ale také účast na divadelních představeních a poslech písní. Ačkoli pojetí léčby připomínalo spíše lázeňský než nemocniční život, lékaři v Asklepionech dokázali vyléčit i vážné nemoci. Samozřejmostí bylo dodržování hygieny, pravidelné koupele a další vymoženosti, které moderní svět objevil až mnohem později. Také provázanost duševního a fyzického zdraví byla na tehdejší dobu revolučním počinem. 

Zakladatelem moderního lékařství byl místní rodák jménem Hippokrates. Narodil se r. 460 př. Kr. na Kosu a zemřel o takřka devadesát let později v Thesálii. Pocházel z lékařské rodiny, léčit se učil od svého děda a otce. Hippokratova rodina dokonce odvozovala svůj původ přímo od boha lékařství Asklepia. V hlavním městě Kos dodnes stojí košatý platan, který údajně slavný Hippokrates vlastnoručně zasadil.

Své poznatky a umění Hippokrates praktikoval právě v nedalekém Asklepionu, kde také vyučoval své žáky. Kromě toho, že zformuloval slavnou Hippokratovu přísahu, kterou lékaři skládají dodnes, a zavedl pojem lékařské tajemství, aplikoval nové diagnostické postupy a léčebné metody. Své učení shrnul v několika spisech, které sloužily jako bible lékařství tisíce let po jeho smrti. V mnoha věcech se sice mýlil, v jiných však posunul starověké lékařství o notný kus dopředu. Není bez zajímavosti, že právě Řecko považoval za zemi s nejpříznivějším klimatem pro lidský život. Severně bylo příliš zima a jižně zase moc sucho. Velmi trefné je také Hippokratovo prohlášení, že nemůže-li lékař pomáhat, pak by aspoň neměl škodit. O tom, že lékař má léčit zadarmo, neboť pomáhat pacientovi je pro něj čest, už ani nemluvě.

Asklepion leží necelé 4 km jihozápadně od hlavního města, které se jmenuje stejně jako celý ostrov. S Kosem spojuje Asklepion pravidelná autobusová linka. Zastávka je na parkovišti před hlavním vstupem do areálu. Chcete-li však prozkoumat také další zajímavá místa ostrova, pak je lepší půjčit si auto a nebýt závislý na místním, mírně rozvolněném jízdním řádu.

Přestože Asklepion na Kosu existoval již za Hippokratova života, do plné krásy vyrostl až po jeho smrti. Původní areál r. 554 př. Kr. poškodilo zemětřesení. Současné pozůstatky pocházejí z helénistického a římského období. Asklepion se rozkládá na třech velkých terasách, které spojuje schodiště. V době italské nadvlády nad ostrovem v první polovině 20. století prošel areál částečnou rekonstrukcí, v jejímž rámci bylo vztyčeno sedm sloupů Apollónova chámu na druhé terase.

Na první terase se nacházela krytá sloupová síň, ze které se vstupovalo do pavilonů pro nemocné. V době nadvlády Říma nad Řeckem zde byly vybudovány římské lázně. Najdeme zde také pozůstatky kašny, ze které prýštila léčivá voda.

Druhá terasa byla zasvěcena bohu Apollónovi. Pozůstatky jeho oltáře ze 4. stol. př. Kr. a chrámu ze 2. stol. po Kr. s bílými sloupy jsou dnes nejkrásnější částí Asklepionu, jež vytváří jeho nezaměnitelnou siluetu.

Třetí, nejvyšší terasa patřila bohu lékařství Asklepiovi. Jeho chrám byl postaven v dórském slohu ve 2. stol. př. Kr. Na třetí terase se také nacházely místnosti určené k léčení nemocných. Samotný Asklepiův chrám byl později přeměněn na křesťanskou svatyni. Nad terasou se rozkládal posvátný Apollónův háj. Právě ze třetí terasy jsou nejkrásnější výhledy na moře a nedaleké turecké pobřeží.

Zkusme se na chvíli zastavit a představit si, jak nádherný musel Asklepion v době své největší slávy být. Tady, vysoko nad mořem, podobně jako ve vzdáleném Epidauru, už jen sama krása opravdu léčila.


Užitečné informace:

Poloha: Řecko, Kos
Doprava na Kos: letecky z Prahy, cena zpáteční letenky cca 7,5 tis. Kč/osoba, doba letu 2 hod. 45 min.
Měna: euro
Doprava na Kosu: autem 4 km jihozápadně od centra města Kos po silnici Asklipiou směr Platani, odtud stále rovně po téže silnici; hromadná doprava: bus č. 3 z města Kos, autobusové nádraží u přístavu, ulice Akti Miaouli, cena jízdenky 2,5 €/osoba
Otvírací doba: duben až říjen od pondělí do neděle od 8.00 do 20.00 hod., listopad až březen od úterý do neděle 8.00 - 15.00 hod. (pondělí zavřeno)
Vstupné: 8 €/osoba, děti do 18-ti let zdarma
Služby pro turisty: zastávka autobusu, veřejné parkoviště, toalety, prodej suvenýrů, občerstvení

Autor: Eva