Řecká Argolida: kraj králů, hrdinů a bohů

06.09.2022

Argolida leží na východním okraji řeckého poloostrova Peloponés. Nazveme-li ji krajem králů, hrdinů a bohů, pak v žádném případě nepřeháníme. Osídlena je od pradávných dob a po jejích cestách kráčeli takoví hrdinové jako mýtický Hérakles nebo mykénský král Agamemnón.

Právě z Argolidy vyplulo tisíc lodí proti Tróji a rozpoutalo válku, o které se dnes natáčejí výpravné velkofilmy. Co místo, to dotek mýtů či skutečné historie. Chcete-li ochutnat atmosféru dávných bájí, vydejte se s námi na cestu pro kraji Argolida. Navštívíme nejen tajemná místa, ale také se vykoupeme na zlatých plážích. A nakonec spatříme krásu, která léčí.


Mykény

GPS: 37.7303964N, 22.7542814E; autem z Nauplionu 29 km na sever směr Argos, Mykény; otvírací doba: : duben 8.00 až 19.00; květen až srpen 8.00 až 20.00; září 8.00 až 19.00; říjen 8.00 až 18.00; vstupné: dospělí 12 €, děti zdarma; vstupenka platí do areálu starověkých Mykén, do Átreovy pokladnice a do muzea; služby pro návštěvníky: parkoviště, kavárna, toalety, prodej suvenýrů

Prastarým srdcem Argolidy - a vlastně celého Řecka - jsou Mykény. Starověké město s hradbami z kamenů tak obrovských, až lidé věřili, že je postavili obři a historici jim říkají "kyklopské".

Mykény, aspoň podle Homéra, založil Perseus. Hrdina, který v proslulém filmu Souboj Titánů udolal Medusu i Krakena, zkrotil okřídleného koně Pegase a pojal za ženu krásnou princeznu Andromedu. Byly sídlem mýtického krále Agamemnóna, jenž vedl vítěznou válku proti Tróji.

Mykény leží v hornaté krajině východního Peloponésu, zhruba 23 kilometrů na sever od Nauplionu. Mohutný, opevněný palác objevil v Mykénách r. 1874 německý archeolog Heinrich Schliemann a v duchu tehdejšího romantismu jej okamžitě ztotožnil s pevností bájného Agamemnóna. Hlavu s fakty si podobně jako Arthur Evans na Krétě příliš nelámal.

Vstup do citadely otvírá pozoruhodná Lví brána ze 13. století př. Kr. Právě v době stavby Lví brány dosáhly Mykény největšího rozmachu. Stalo se tak potom, co si podmanily bohatou mínojskou Krétu oslabenou výbuchem vulkánu na ostrově Théra. Ovšem úpadek vcelku záhy zasáhl také Mykény. Přišel již ve 12. století př. Kr., kdy mocné království oslabené Trójskou válkou podlehlo Dórským nájezdníkům ze severu. Čas mýtických hrdinů nenávratně skončil, nadešla doba obyčejných lidí. Ovšem hrdinové z Mykén nebyli nikdy zapomenuti. Díky slepému básníkovi Homérovi žijí v paměti lidstva dodnes.

Vládci mocných Mykén byli pohřbíváni do impozantních kruhových hrobek s kamennými kupolemi, nazývaným tholos. Nejznámější je tak zvaná Átreova pokladnice. Nad vchodem do hrobky nás ohromí 9 metrů dlouhý kamenný překlad. Váží 120 tun a dodnes není známo, jak se jej Mykéňanům podařilo nad vchod umístit. Samotná hrobka má průměr 14 metrů a kupole v nejvyšším bodě měří úctyhodných 13 metrů. Átreova pokladnice bývá také někdy nazývána Agamemnónova hrobka. Ovšem slavný král v ní pohřben nikdy nebyl. Hrobka byla vybudována více než 100 let před proslulou Trójskou válkou. Za prohlídku stojí také hrobka Klytaimnéstry ležící západně od Lví brány.

V jednom z méně zachovalých hrobů Heinrich Schliemann objevil ostatky muže se zlatou maskou na obličeji. Nadšený archeolog opět nezaváhal a prohlásil, že jde o masku krále Agamemnóna. Bohužel, i v tomto případě se slavný archeolog mýlil. Maska je o zhruba 400 let starší, než aby mohla patřit hrdinnému králi. Navíc, v Mykénách si prohlédneme jen kopii slavné masky. Její originál je - stejně jako řada jiných vzácných předmětů - uložen v Archeologickém muzeu v Athénách.


Týrins

GPS: 37.6010536N, 22.8000803E autem z Nauplionu 4 km na sever směr Argos; otvírací doba: 8.30 - 15.30; vstupné: dospělí 4 €, děti zdarma; služby pro návštěvníky: parkoviště, toalety

Cestou z Nauplionu do Mykén se můžete zastavit u dalšího mykénského paláce Týrins. Starověká citadela se pyšní ještě mohutnějšími kyklopskými hradbami než Mykény, ačkoli jejich slávy Týrins nikdy nedosáhl. Přesto jeho ruiny stojí za návštěvu. Pozůstatky rozlehlého paláce dávají dodnes tušit, jakého přepychu a bezpečí si tehdejší vládci užívali. Obvod hradem je 750 metrů a šířka mezi 4,5 až 7 metry.


Argos

GPS: 37.6316294N, 22.7195758E; autem z Nauplionu 11 km na severozápad po silnici E070 směr Argos; otvírací doba: denně 8.30 až 15.30; vstupné: 3 €, děti zdarma; služby pro návštěvníky: parkoviště, toalety

Z Argu, který dal jméno celé Argolidě, pocházeli slavní řečtí hrdinové Hérakles, Perseus a lamačka mužských srdcí, nejkrásnější žena světa Helena Trojská.

Dodnes pozoruhodnou upomínkou na bývalou slávu Argu je velký amfiteátr, jehož hlediště je nejstrmější ze všech starověkých divadel. Postaveno bylo ve 3. století př. Kr. a údajně mělo kapacitu až 20 tisíc diváků. S divadlem sousedí antická agora s pozůstatky římských lázní. Ovšem ani nejstrmější divadlo v Argu se nemůže měřit s jiným antickým amfiteátrem: monumentálním Epidaurem. Ten měl sice menší kapacitu, ale jeho rozměry jsou bombastické, a tak měli diváci v Epidauru mnohem větší pohodlí, než ve stísněném Argu.


Epidauros

GPS: 37.5964578N, 23.0734292E; autem z Nauplionu 24 km na východ po silnici E070 směr Lighourio, dále po silnici E010 směr Epidauros; otvírací doba: duben 8.00 až 19.00; květen až srpen 8.00 až 20.00; září 8.00 až 19.00; říjen 8.00 až 18.00; vstupné: dospělí 12 €, děti zdarma; vstupenka platí do divadla, areálu Asklepionu a do Archeologického muzea; služby pro návštěvníky: parkoviště, kavárna, toalety, prodej suvenýrů 

Epidauros leží na severovýchodě Peloponésu, uprostřed hor porostlých borovými háji. Lidé sem od pradávna přicházeli za uzdravením. V Epidauru však léčily nejen prameny vyvěrající z okolních hor, ale především krása. Neboť jak staří Řekové věřili, základem zdraví je spokojená duše a duše je spokojená, když je obklopená krásou. A tak byl v Epidauru vybudován tzv. Asklepion: posvátný okrsek zasvěcený bohu lékařství Asklepiovi, jehož součástí je nádherné, a do dnešních dnů výjimečně zachovalé, divadlo. Bylo největším amfiteátrem starověku.


Nauplion

GPS parkoviště v centru u přístavu: 37.5687269N, 22.8014267E; autem z Athén po dálnici A8 směr Korint, zde sjet na dálnici A7, pak sjezd č. 4 směr Argos, Nauplion; vzdálenost 135 km, doba jízdy cca 1,5 hod.; cestou doporučuji zastávku u Korintského kanálu


Moderním centrem Argolidy je přístavní město Nauplion. Vjezd do přístavu střeží mohutná ostrovní pevnost Bourtzi. Postavili ji Benátčané a až do r. 1930 byla sídlem místního kata. 

Vysoko nad městem se nachází druhá pevnost Palamídi. Vybudována byla v letech 1711 - 1714 a Benátčané se pyšnili její nedobytností. Fakt, že opak je pravdou, se potvrdil jen rok po jejím dokončení. Roku 1715 Palamídi po sotva týdenním obléhání padla do rukou Osmanských Turků. Dobyta byla ještě jednou, když ji r. 1822 dobyli řečtí povstalci. Ovšem kulisa městského panoramatu je to působivá.

Ulice Nauplionu jsou dlážděné bílým mramorem, balkóny zdobí záplava barevných květin a na barevných židlích v zahrádkách četných taveren pospávají všudypřítomné kočky. Nauplion právem patří k nejelegantnějším městům pevninského Řecka.


Tolo

GPS: 37.5221881N, 22.8584739E; autem z Nauplionu 10 km na jihovýchod

Argolida není jen krajem antických památek a vzpomínek na bájné hrdiny. Je také místem pěkných pláží a křišťálově čistého moře. Nejznámějším a největším letoviskem je Tolo. Bohužel, městečko má nejlepší roky tak trochu za sebou a na rozdíl od načinčaných letovisek například na Kykladách působí poněkud omšelým dojmem. Nenajdete zde nabubřelé pětihvězdičkové resorty či designové butik hotely, ale množství menších hotelů a apartmánů "staršího typu". Zato ceny jsou více než příznivé a atmosféra rodinná. Hlavním lákadlem Tola jsou vodní radovánky a písečné pláže, které jsou opravdu krásné.

Přímo nad pláží Tolo Beach se vypínají ruiny starověkého Asini. Takže, kdo ještě nemá dost památek a společnosti mrtvých králů, může se vznášet na modré hladině a přitom se kochat výhledem na pozůstatky dávné citadely.

Zátoka Tolo je obrácená k jihovýchodu, před větrem ji chrání ostrůvky Daskalio a Koronisi, a tak zde fouká méně, než na ostrovech. Moře je klidné jako rybníček a přímo vybízí k půjčení loďky, které vás vyjde levněji, než v lokalitách, jež jsou právě "in". Plavba k okolním ostrůvkům je kouzelným zážitkem. Koupel v tyrkysovém moři je příjemným osvěžením po dni plném putování za památkami dávného starověku.

Autor: Eva