Mosty přes Korintský kanál

07.09.2022

Lidé již od starověku usilovali o prokopání Korintské šíje a vybudování plavebního kanálu. Když se jim dílo na sklonku 19. století konečně podařilo, z poloostrova Peloponés se stal ostrov. Náhle vyvstala opačná otázka, než doposud. Zatímco před vybudováním kanálu byl problém dostat lodě z jedné strany Peloponésu na druhou, nyní bylo třeba obnovit přerušené pozemní cesty a co nejlépe nově vzniklý ostrov spojit s pevninou. Nezbylo, než přes Korintský kanál vybudovat několik mostů.

Nemělo by smysl psát o obyčejných mostech, jakých jen u nás máme tisíce. Ale mosty přes Korintský kanál jsou stejně, jako celá tahle obdivuhodná stavba, jedním slovem výjimečné. Každý z nich je něčím pozoruhodný a dva jsou unikáty, jaké hned tak někde neuvidíte.

Přes šest kilometrů dlouhý a devadesát metrů hluboký zářez do skalního masivu překonává celkem sedm mostů. 


Starý most (Isthmos Bridge)

Pojedete-li na Peloponés s cestovní kanceláří, autobus určitě sjede u Isthmie z dálnice a přiveze vás ke Starému mostu, také nazývanému Isthmos Bridge. Je ikonou Korintského kanálu a většina nezapomenutelných fotek je pořízena právě z tohoto mostu. Ve skutečnosti však nejde o jediný, ale hned o dva mosty položené těsně vedle sebe, neboť silnice je na tomto úseku dvouproudová.

Konstrukce Isthmos Bridge je ocelová s nosnou příhradovinou směřujícími pod úroveň mostovky. Takové řešení je jednak esteticky výhodnější, neboť nic nebrání návštěvníkům ve výhledu na velkolepé dílo, a navíc hloubka kanálu je pod mostem natolik velká, že podvěšená konstrukce nijak neomezuje proplouvající lodě.

Na spodní konstrukci mostu je umístěna plošina pro bungee jumping. Uznejte, není to paráda vrhnout se na gumě do kanálu v okamžiku, kdy pod vámi pluje loď se špičatými stožáry? :-) 

Nejlepší výhled na Korintský kanál je od severozápadního konce mostovky, tedy ve směru z pevniny na Peloponés. U vjezdu na most je kavárna, kde vám připraví výborné frappé, na straně Peloponésu zase grilují výborné souvlaki. A jedete-li ne s cestovkou, ale po vlastní ose autem, můžete si nakoupit v AB supermarketu. Najdete ho na Peloponésu blízko Nového železničního mostu.


Železniční most

Ze Starého mostu (Isthmos Bridge) vidíte železniční most dnes již neprovozované úzkokolejné tratě. Dříve procházela jak pevninským Řeckem, tak celým Peloponésem až do Kalamaty na jihu. K železničnímu mostu lze dojít pěšky. Vzdálenost je pouhých dvě stě metrů. Ale pohled z něj neposkytuje lepší výhledy, než Starý most, a tak nemá smysl ztrácet čas zbytečným trmácením v horku těžkým terénem. 

O dalším osudu železničního mostu lze jen spekulovat. Skutečnost, že na pevninské straně jsou patrné práce na obnově železnice, dává určitou naději: možná už za pár let se po něm budou opět prohánět vlaky a návštěvníci Korintského kanálu budou na Starém mostu netrpělivě čekat na snímek vlaku jedoucího nad lodí proplouvající kanálem. 


Most pro kanalizaci

Za železničním mostem je ve vzdálenosti tisíc šest set metrů další, hodně neobvyklý most. Turisty je opomíjený. Nejezdí po něm ani auta, ani vlaky, dokonce není uzpůsoben ani jako lávka pro pěší. Funguje jako most pro kanalizaci. Plastové tlakové potrubí přivádí odpadní vody z pevninské části přes kanál do velké čistírny odpadních vod, která je na břehu Peloponésu. Konstrukce mostu je odlišná, než u těch předchozích mostů. Tvoří ji štíhlý oblouk vedený tentokrát nad mostovkou s potrubím. I když tímto mostem tečou splašky, jeho oblouk je elegantní kulisou Korintského kanálu. Ačkoli, i on by zasloužil občas nově natřít. 

Ke kanalizačnímu mostu se dostanete překvapivě snadno. Stačí zaparkovat na krátkém sjezdu ze silnice Loutraki - Isthmia a po nezpevněné cestě ujít pouhých několik desítek metrů. Po pár krocích se vám otevře výhled nejen na most, ale také do závratných hlubin Korintského kanálu.

V současné době se bagry a grejdy zakusují do protilehlé stěny a přemisťují tisíce tun zeminy z úbočí. Sesuvy skal ohrožují proplouvající lodě, a tak je třeba stěny zpevnit. Při pohledu na těžkou techniku a na zdánlivou marnost lidského počínání si uvědomíte, jak neuvěřitelně namáhavé muselo být vybudování Korintského kanálu a jakou odvahu představovaly pokusy o jeho vyhloubení v dobách antiky.


Dálniční a nový železniční most

Na jihovýchod od Starého mostu se nachází další dva mosty: nový železniční, po němž vede rychlostní trať Athény - Korint - Patras, a druhý dálniční. Oba mosty jsou moderní, železobetonové a z hlediska atraktivity nejméně zajímavé. Při pohledu ze Starého mostu v zákrytu splývají jeden s druhým, takže ani nepoznáte, že jde vlastně o mosty dva. Nepatří k designovému vrcholu mostní architektury, zato jsou nadmíru důležitými dopravními spojnicemi mezi pevninským Řeckem a Peloponésem.

Ponorné mosty

Jak se říká, nejlepší nakonec, a tak jsem si i já pro vás nechal dva nejzajímavější mosty až na závěr našeho povídání o mostech Korintského kanálu. Na obou jeho koncích vedou podél pobřeží poměrně frekventované silnice. Po vybudování vodního díla však byly přerušeny a nuceně zaslepeny. Konstruktéři dlouhá léta řešili problém, jak obě komunikace opět zprovoznit.

Nabízelo se jednoduché řešení: postavit přes Korintský kanál další mosty. Jenomže na obou koncích průplavu je výška břehů sotva dva, tři metry, přičemž kanálem proplouvají lodě a plachetnice se stožáry vysokými klidně desítky metrů. Takže klasický most, jak ho známe, požadavkům na udržení provozu kanálem nemohl nevyhovět.

Možná východiska byla dvě. Buď postavit sklápěcí, nebo ponorný most. Řekové zvolili málo známou variantu číslo dvě. Dno kanálu je poměrně čisté, má pravidelný tvar, a tak na obou koncích vznikly dvě atraktivní rarity, na které se jezdí dívat lidé z celého světa. Jsou jimi ponorné mosty.

Na severozápadním ústí Korintského kanálu se nachází ponorný most Poseidonia, někdy také zvaný Korintský podle nedaleko ležícího města. 

Most sestává ze dvou krajních mostovek vedoucích na plošiny umístěné na pilířích, které spojuje střední ponorná dvojitá ocelová mostovka. Ovládání mostu je řízeno z velínu umístěného na levém pilíři. Silnice je na mostu vedena ve dvou pásech, přičemž každý má svoji mostovku. Ty jsou umístěny na jednom ocelovém rámu, který je z pilířů zavěšen pomocí lan na masivních navijácích.

Když je most v základní horní poloze, na semaforech u příjezdu svítí zelená a lehké závory před vjezdem na most jsou zvednuty. Je-li třeba uvolnit vodní cestu, obsluha přepne semafory na červenou, spustí závory a auta již nemohou vjet na most. Po kontrole, zda jsou mostovky opravdu prázdné, obsluha uvolní zámky, spustí odvíjení lan, na kterých je most zavěšen, a most se pomalu noří do vod Korintského kanálu. Po ponoření až na dno, což je kolem 10 metrů, je plavební cesta uvolněna a mohou začít proplouvat lodě.

Po proplutí posledního plavidla se opakuje postup v opačném pořadí. Navijáky zvednou mostovky z vody až do potřebné výše, jsou zajištěny zámkem, otevřou se závory a semafory umožní opětovný průjezd vozidel.

Čekal jsem, jak obsluha vyřeší fakt, že vynořený most je mokrý od slané vody. Každý motorista ví, co dokáže slaná voda udělat s karosérií automobilu. Zejména, když je nastříkaná od pneumatik do blatníků a na spodek vozu. Řekové toto neřeší. Žádné osprchování mostu sladkou vodou se nekoná. Jestli vám auto zrezne, máte smůlu. Kupte si nové...

Druhý ponorný most na konci kanálu u Isthmijského zálivu je podobný. Při naší návštěvě v létě 2022 měl jen jednu mostovku. Automobily jej musely přejíždět střídavě.

U Isthmijského mostu jsou z obou stran kanálu taverny, kde je možné se občerstvit. Takže se vám například stane, že si v klidu popíjíte vynikající sweet frappé with milk a vtom se vám za zády doslova zjeví velká nákladní loď. Když k tomu ještě hlasitě zahouká, máte co dělat, aby kafe neskončilo na triku.

Jestli někdy zavítáte do okolí Korintského kanálu a máte rádi zázraky techniky, nezapomeňte navštívit mosty, které se přes výjimečné vodní dílo klenou. Jejich návštěva opravdu stojí za to. Získáte mimořádné zážitky, dočista jiné, než na jaké jste z prázdninového Řecka zvyklí.Užitečné informace:

Poloha: Řecko, Peloponés
Měna: Euro
Doprava: letadlem Praha - Athény (cena letenky cca 8 tis. Kč / osoba)
Doprava v Řecku: autem z Athén dálnice A8 směr Korint
Služby pro návštěvníky: parkoviště zdarma, prodejna suvenýrů, občerstvení, toalety, supermarket

Autor: Michal