Pella, hlavní město starověké Makedonie

04.08.2022

Zatímco se v 5. století př. Kr. městské státy antického Řecka utápějí v krvi vleklé Peloponéské války, na severu potichoučku sílí království, jehož vládci zakrátko vytřou zrak nejen Řekům, ale celému starověkému světu. Nejdříve Filip II. Makedonský v r. 338 př. Kr. porazí spojenou armádu Athén a Théb u Chaironeie a podrobí si Řecko, pak jeho syn Alexandr Veliký dobije Persii a vytvoří říši, kterou překoná až starověký Řím. Království se jmenuje Makedonie a jeho hlavním městem je Pella.

Pella je založena r. 399 př. Kr. Do té doby je hlavním městem Makedonie Aigai, dnešní Vergina. Pella je od začátku zamýšlena jako nové, moderní hlavní město a tomu odpovídá i její koncepce. Není tak velká jako Athény a její budovy nedosahují rozměrů Parthenonu, ale má pravoúhlou síť ulic a velkou agoru obklopenou výstavními domy. Veřejné budovy i soukromé vily zdobí krásné barevné mozaiky. Nad městem je postaven královský palác a před útočníky metropoli chrání pevné hradby.

V Pelle se narodí oba velcí makedonští králové, Filip II. a jeho syn Alexandr Veliký. Na královském dvoře si podávají dveře významní muži antického světa. Těmi nejslavnějšími jsou dramatik Euripidés a filozof Aristotelés, který je vychovatelem Alexadra Velikého.

Největšího rozkvětu Pella dosáhne na přelomu 4. a 3. století př. Kr. za vlády Alexandrových nástupců Cassandra a Antigona, kteří město částečně přebudují a rozšíří. Jakkoli se to dnes při pohledu na zaprášenou planinu, na které Pella leží, zdá neuvěřitelné, ve starověku je významným přístavem. S výjimkou exploze vulkánu na Santorini, neexistuje v Řecku krajina, která projde tak dramatickou změnou, jako okolí Thermského zálivu. Nánosy tří řek, které se do něj vlévají, zanesou jeho pobřeží mnohakilometrovými nánosy bahna, a tak dnes leží starověké přístavy Pella a Vergina hluboko ve vnitrozemí. Avšak ve starověku jsou centry čilého obchodu, ze kterého Makedonie pohádkově bohatne.

Pak ale na scénu dějin přichází Řím. V r. 168 př. Kr. je makedonská armáda poražena Římany v bitvě u Pydny a Pella je vypleněna. Římané ji ustanoví hlavním městem provincie Makedonie a napojí ji na důležitou silnici Via Egnatia, která spojuje Řím s východní částí impéria.

V r. 90 př. Kr. je Pella poničena zemětřesením. Římská provinční vláda se přesouvá do Thessaloniki a význam Pelly upadá. Je sice na památku velkého římského císaře přejmenována na Diokletianopolis, ale to nic nezmění na faktu, že je již jen stínem dávné slávy. Změní se v opevněnou osadu, kterou v 6. století zničí Bulhaři.

Dnešní moderní Pella je sice hezky upravené, ale ospalé městečko s nezbytným jezdeckým pomníkem Alexandra Velikého na náměstí, ztracené uprostřed prázdné krajiny. Možná si teď říkáte, jestli má vůbec cenu se do Pelly trmácet. A já vám zcela zodpovědně odpovím, že má. 

Ačkoli ze samotné antické Pelly moc nezbylo a archeologický areál příliš nenadchne, pak nádherné moderní muzeum člověku vezme dech. Tváří v tvář krásným barevným mozaikám a detailně propracovaným luxusním předmětům denní i rituální potřeby, na kterých se rozhodně nešetřilo zlatem, si uvědomíme, jak bohaté a mocné makedonské království bylo. Jakkoli antičtí Řekové pokládali Makedonce za neotesané a nevzdělané barbary, tady pochopíme, že skutečnost byla dočista jiná. 

Spojíme-li návštěvu Verginy a Pelly, pak se nám složí dokonalý obraz velikosti, moci a civilizovanosti antické Makedonie. Je proto s podivem, jak málo návštěvníků do Pelly přichází. Navštívili jsme ji několikrát a pokaždé jsme zde byli v podstatě sami. Jen my a zapomenuté město mocných makedonských králů...


Užitečné informace:
Poloha: Řecko, Makedonie, GPS: 40.7620008N, 22.5192444E
Doprava: autem z Thessaloniki 43 km, silnice E02 směr Agios Athanasios, Chalcedon, Pella; autem z Olympské riviéry cca 120 km, placená dálnice A1, sjezd č. 88 směr Agios Athanasios, pak po silnici E86 směr Chalcedon, Pella.
Otvírací doba vykopávek a muzea: denně 8.00 - 20.00 hod., úterý 12.00 - 20.00 hod.
Vstupné: 8 € / dospělá osoba (platí pro muzeum a archeologický areál)
Služby pro turisty: parkování a toalety zdarma, bezbariérový přístup, prodejna suvenýrů, kavárna v muzeu

Autor: Eva