Akrokorint, opevněná hora nad Korintským zálivem

04.10.2023

Opevněná skalnatá hora Akrokorint je nepřehlédnutelnou dominantou Korintského zálivu na severovýchodě Peloponésu. Skalní monolit se tyčí do výšky 575 metrů nad mořem. Ve starověku byl neřestnou akropolí významného města Korint. Později, ve středověku, opevněnou pevností strategického významu. Dnes je místem plným rozvalin, které už jen matně dávají tušit jeho bývalou slávu. Přesto stojí za to namáhavý výstup na vysokou skálu podniknout. Už jen pro kouzelné výhledy na moře, které se nám z ptačí perspektivy Akrokorintu otevřou.

Navzdory obtížné přístupnosti, byl Akrokorint osídlen už v dávnověku. Poprvé byl opevněn v 7. století př. Kr. V době největší slávy bohatého antického města Korint stával na vrcholu hory chrám bohyně lásky Afrodity. Ovšem poutníci směřující na vrchol strmé skály nepodnikali namáhavou cestu ani tak kvůli zbožnosti, jako kvůli místním kněžkám. Říká se, že až několik tisíc žen poskytovalo návštěvníkům Akrokorintu za úplatu sexuální služby. Zvážíme-li, jak náročný byl v antických dobách výstup na strmou skálu, pak se nabízí jízlivá otázka, nakolik byli utrmácení poutníci schopni nabízené služby skutečně využívat. Nicméně pravdou je, že Afroditin chrám na provozování nevěstince značně zbohatl.

Později, v období nadvlády Byzantské říše, byl Akrokorint silně opevněn třemi úrovněmi kruhových hradeb. Afroditin chrám s nevěstincem skončily v ruinách a na skále vyrostl mohutný hrad plnící důležitou roli při obraně Korintské šíje. Jeho poloha mezi Korintským a Saronským zálivem z něj činila hlavní strategickou pevnost na Peloponésu. Hrad měl vlastní zdroj vody, pramen Peirene, a byl proto považován za nedobytný. Jak uvidíme dále, nedobytná pevnost je (až na pár výjimek) bláhovou iluzí zoufalých obránců.

Bojovní Byzantinci nezapomínali ani na duchovno, ačkoli v jiné podobě než v rozverných dobách Afroditina kultu. Namísto neřestného chrámu pohanské bohyně postavili v pevnosti křesťanský kostel zasvěcený svatému Demetriovi.

Zdánlivě nedobytný Akrokorint padl hned několikrát. Napřed pevnost za čtvrté křížové výpravy dobyli křižáci. Pak přišli Benátčané a nakonec hrad získali Osmanští Turci, kteří zde postavili mešitu a v pevnosti vztyčili minaret.

I když nás – na rozdíl od pěších starověkých poutníků - až těsně pod hradby dovede silnice, výstup na vrchol Akrokorintu není snadný. Zejména v letním horku je nejlepší vyrazit brzy ráno a nezapomenout na opravdu pevné boty. Silnice končí malým parkovištěm s příjemnou kavárnou. Občerstvení si však raději nechme "na potom". S plným žaludkem se příkré kopce jen špatně zdolávají.

Jakmile projdeme spodní trojitou bránou, čeká nás už jen značně strmý výšlap. Místy dlážděnými (a velmi kluzkými), avšak většinou prašnými a kamenitými cestičkami vystoupáme přes jednotlivé úrovně hradu až k vrcholu hory. Rozvaliny středověkých budov se v několika úrovních rozkládají na celém kopci. Než dosáhneme vrcholu, musíme překonat dalších několik desítek metrů převýšení.

Délka hradeb je 3 kilometry, pevnost zabírá plochu 59 akrů. Dobře zachovaná je jedna z obranných věží. Z jejího vrcholu se nám otevře ničím nerušený výhled na Korintský záliv.

Nejvyšším bodem Akrokorintu je místo, kde stávala Afroditina svatyně a nacházel se pramen Peirene. Z kdysi proslulého chrámu jsou dnes už jen sotva patrné obrysy základů, zato výhled je odtud ještě lepší než z vrcholu věže. Ta teď leží hluboko pod námi stejně, jako středověké hradby a další dnes již rozpadlé hradní budovy. 

Cestou zpět se zastavíme u rozbořené osmanské mešity a také u malého kostela Agios Demetrios. Kdysi krásné barevné fresky jsou bohužel velmi poškozené, přesto na nich rozeznáme výjevy z Kristova umučení.

Dolů se vracíme stejnou cestou skrze trojitou vstupní bránu. Kdo si myslí, že má vyhráno, ten se plete. Cesta po staletími oblýskaných šutrech je dolů mnohem horší než nahoru, hrbaté kameny jsou nepříjemně kluzké.

Odměnou za náročný výstup je posezení v kavárně pod parkovištěm. Ohlédneme-li se zpátky na strmou skálu Akrokorintu, pak se nejspíš budeme sami divit, jak je možné, že jsme až tam nahoru v příšerném letním vedru vůbec vylezli… :-)))


Užitečné informace:

Poloha: Řecko, severovýchodní Peloponés
Měna: Euro
Doprava: autem z Athén dálnice A8, sjezd č. 13, směr Ancient Korinthos, Akrokorint
Otvírací doba: denně 8.00 – 15.30 hod.
Vstupné: zdarma
Služby pro turisty: parkoviště a toalety zdarma, kavárna

Autor: Eva