Isthmia, město boha moří Poseidona

07.05.2024

Na východní straně Korintského kanálu najdeme pozůstatky starověké Isthmie, jednoho z důležitých kultovních míst antického Řecka, ve kterém se konaly významné sportovní hry pořádané na počest boha moří Poseidona.

Oblast Isthmie byla osídlená už od neolitu. Největšího rozkvětu dosáhla v době klasického Řecka a za Římské říše. Každé dva roky se stala dějištěm okázalých her. Avšak nesoutěžilo se jen ve sportovních disciplínách, ale také v hudbě a recitaci. Isthmijské hry byly jediné, kde se soutěžilo také v malířství.

Athéňané věřili, že hry založil bájný hrdina Théseus, podle Korinťanů naopak jejich mýtický král Sisyfos. Ale ať už hry založil kdokoli, jedno je jisté, za stovky let svého pořádání se staly prestižní záležitostí. V letech 582 až 570 př. Kr. byly reformovány a zařazeny mezi Panhelénské (všeřecké) hry, do kterých patřily hry v Olympii, Nemei a Pýthijské hry v Delfách. Odměna pro vítěze nám dnes bude připadat úsměvná. Vítěz Isthmijských her obdržel věnec z celerového listí. Později v římské době, celerovou nať nahradily větvičky borovice.

Isthmia disponovala dvěma stadiony. Starším z r. 582 př. Kr. a novějším vybudovaným z bílého mramoru. Archeologický průzkum odhalil, že starší stadion byl zásobován pitnou vodou a vybaven mechanickým startovacím systémem pro závodníky zaručujícím spravedlivý průběh her. Na počest bohů Poseidona a Apollóna zde byly vybudovány dórské chrámy. Římané přidali lázně a Palaimonův chrám postavený v odlehčeném iónském stylu. Podle řeckého cestovatele a historika Pausania byla výzdoba chrámů opravdu bohatá: zlatem a slonovinou se nešetřilo. Celý areál zdobily sochy sportovců, bájných bytostí a bohů. Mezi chrámy a stadiony se táhla řada okázalých budov. Samozřejmě nechybělo ani divadlo.

Ale jakkoli byla Isthmia významná, podobně jako jiná místa pohanských kultů i ji stihl s nástupem křesťanství úpadek. Chrámy byly zbořeny a materiál z nich použit na výstavbu obranné pevnosti. Stadiony zarostly býlím, aby nakonec zmizely pod nánosy zeminy. Znovuobjevena byla antická Isthmia až v polovině 20. století.

Dnes do Isthmie zavítá jen málokdo. Nečelí náporu davů jako Olympia nebo Akropole v Athénách. Moderní stejnojmenné město, které nedaleko vyrostlo, není ničím zajímavé. Pár lidí, které na památkách potkáme, se v hezky upraveném areálu lehko ztratí, a tak jej máme prakticky sami pro sebe. Můžeme se procházet mezi ruinami, obdivovat římské mozaiky a představovat si, jak pozoruhodná musela starověká Isthmia být. Za prohlídku stojí také moderní muzeum, které vystavuje nálezy z Isthmie a z nedalekého starověkého přístavu Kenchreai.

Oblast starověké Isthmie však nabízí svým návštěvníkům něco víc, než jen prohlídku muzea a přilehlých vykopávek. Šest kilometrů na jih, v Kechries najdeme volně přístupné pozůstatky antického přístavu Kenchreai. Největšího významu dosáhlo Kenchreai za římské nadvlády a podle Bible se v něm na svých cestách zastavil apoštol Pavel. Bible zmiňuje Kenchreai dokonce dvakrát.

Na hezké pláži vystupují z moře zbytky římského přístavu a zdí zatopeného chrámu egyptské bohyně Isis, který byl po zemětřesení na sklonku 4. století změněn na křesťanskou baziliku. Ale i tu nakonec pohltilo moře. A tak, právě zde, mezi dávnými ruinami, jako by nás zval ke koupání samotný Poseidon.

Jeho nabídku nemůžeme odmítnout…


Užitečné informace:
Poloha: Řecko, Isthmia
Měna: Euro
Doprava: letecky z Prahy do Athén, cena letenky od 7 500 Kč / osoba
Doprava v Řecku: autem z Athén po dálnici A6 směr Eleusina, odtud po dálnici A8, délka trasy 108 km
Otvírací doba: denně 8.30 – 15.30 hod., úterý zavřeno
Vstupné: 3 € / dospělá osoba, děti zdarma, vstupenka platí do muzea a do archeologického areálu
Služby pro turisty: parkování a toalety zdarma, prodej suvenýrů 

Autor: Eva