Nemea, víno a hry

12.02.2023

Třicet pět kilometrů jihozápadně od Koritnského kanálu leží město Nemea. Místo, kde mýtický silák Héraklés splnil svůj první úkol a zabil strašlivého Nemejského lva. V dobách antického Řecka se v Nemei konaly proslulé Nemejské hry, pořádané podobně jako hry v Olympii na počest nejvyššího boha Dia. Avšak na rozdíl od her v Olympii, v Nemei se sportovní borci scházeli každé dva roky. Počátek Nemejských her sahá do poloviny 13. století př. Kr. Jejich zakladatelem nebyl nikdo jiný než Hérakles z vděčnosti za pomoc, kterou mu jeho otec Zeus při zápasu s krvelačným lvem poskytl. V r. 394 př. Kr. proběhla u Nemei bitva, ve které Sparta a její spojenci porazili koalici znepřátelených Athén. Bitva u Nemei byla posledním jednoznačným vítězstvím neporazitelné Sparty.

Do Nemei nás od Korintského kanálu přivede dálnice spojující Peloponés s pevninským Řeckem. Pozůstatky antické Nemei leží jen tři kilometry od sjezdu č. 4. Cestou se zastavíme ve starověkém lomu nedaleko vesničky Archaies Kleones. Lom nemůžeme minout. Leží hned vedle dálnice, při jejíž stavbě byl objeven. Vstup je volný, a tak nám nic nebrání prohlédnout si pozůstatky dávné těžby. Je zajímavé vidět, jak velké a hlavně pravidelné kamenné bloky byly ve starověku ze skály odlamovány.

Koncem léta v Nemei moc turistů nepotkáme. Bránu archeologického areálu střeží zrzavý kocour. Na první pohled je zřejmé, že s mýtickou šelmou má jen málo společného. V letním horku spokojeně pospává na lavičce ve stínu a blahosklonně dovolí návštěvníkům podrbat ho za uchem. Brvou přitom nehne, ale když zpozorníme, uslyšíme, jak malý strážce posvátného místa spokojeně přede.

Jako první nás při vstupu do hezky upraveného areálu upoutají ruiny kdysi monumentálního chrámu Dia Nemejského. Postaven byl v letech 340 - 320 př. Kr. a spolu s chrámem v Bassae byl jedním z řeckých chrámů, který v sobě spojoval všechny tři klasické stavební slohy: dórský, jónský a korintský. Zajímavé je, že stavitelé nedodrželi obvyklý kánon a místo třinácti měl chrám po stranách jen dvanáct sloupů. Jeho rozměry čtyřicet pět krát dvacet dva metrů proto nesplňují antický požadavek na dokonalé proporce. Přesto se chrám pyšnil krásou, jakou si vládce bohů bezpochyby zasloužil. Před chrámem byl čtyřicet jeden metr dlouhý obětní oltář, na kterém se přinášely oběti bohům.

Hry se v Nemei konaly celá staletí, ale pak byly ve 2. stol. př. Kr. přeneseny do vzdáleného ArguPosvátný okrsek zpustl a lidé Nemeu prakticky opustili. Ve 2. stol. po Kr. se zřítila střecha a od té doby chrám nezadržitelně chátral. Když se do oblasti Nemei lidé v 5. stol. po Kr. vrátili, neměli na obnovu pohanského chrámu ani pomyšlení. Kamenné bloky použili na jiné stavby. Z nešťastného Diova chrámu zůstaly stát jen tři sloupy.

V letech 2002 - 2007 proběhla pod záštitou univerzity v Berkeley pečlivá rekonstrukce zachovaných pozůstatků, kdy bylo vztyčeno šest dalších sloupů. Do dnešních časů dochovaly jen vnější dórské sloupy, které však nepůsobí obvyklým těžkopádným dojmem. Jsou štíhlé a vysoké, elegantně se tyčí k azurovému nebi. Nikdo nám nebrání procházet se ruinami chrámu, což činí z Nemei zcela výjimečnou lokalitu. Všude jinde můžeme pozůstatky antických staveb obdivovat jen zpovzdálí a ostrý hvizd píšťalky nás odkáže do patřičných mezí pokaždé, kdy bychom chtěli do chrámů vstoupit. V Nemei se však procházíme přímo pod kamennými překlady a se zatajeným dechem obdivujeme dovednost dávných stavitelů. Jak dlouho se v ruinách chrámu zdržíme, záleží jen na nás. Areál má otevřeno dlouho do večera.

Od chrámu se vydáme zpět ke vchodu, kde po pravé straně leží odhalené pozůstatky lázní, kde se sportovci osvěžovali. Pozoruhodně zachovaná zůstala umývadla a sousední malé bazénky. V centrální části jsou patrné zbytky hlavního velkého bazénu. Zachovány zůstaly i původní rozvody, kterými proudila do lázní čerstvá voda. Není těžké si představit, jak parádně se v lázních museli atleti mít.

Stranou hlavního areálu, v proláklině mezi kopci, leží stadion, na kterém probíhaly hlavní disciplíny Nemejských her. Hry nebyly tak okázalé jako klání v Olympii, počet disciplín pro dospělé byl omezený na atletiku a jezdectví. V Nemei se však mnohem více než v Olympii myslelo na výchovu sportovního dorostu, který mohl změřit síly v mnoha různých disciplínách. Chlapci byli rozděleni do několika věkových kategorií. Zúčastnit se mohli závodníci od dvanácti let. Později byly sportovní hry rozšířeny o dramatické a hudební soutěže. Stejně jako na hry v Olympii, také Nemejské hry byly pořádány jako panhelénské, neboli všeřecké, a proto se na ně vztahoval všeobecně respektovaný čas míru, pročež se těšily velké oblibě.

Ze stadionu postaveného ve 4. století př. Kr. nezbylo víc, než prašná, sto sedmdesát osm metrů dlouhá závodní dráha a několik nízkých dórských sloupů, které podpíraly střechu budovy, ve které se závodníci připravovali na závody. Na stadion atleti a rozhodčí vcházeli úzkým tunelem, který je dodnes funkční a je jedinou přístupovou cestou.

V době největší slávy stadion obklopovaly kamenné lavice schopné pojmout až 50 tisíc diváků. Kolem závodní dráhy procházel kamenný kanál s pravidelně umístěnými nádržkami na pitnou vodu, aby účastníci a diváci her nestrádali žízní. Neustálý průtok vody zajišťoval, že voda zůstávala čistá. Když po přemístění her do Argu význam Nemei upadl, stadion pohltila hlína. Znovu vykopán byl v 70. až 80. letech 20. století archeology z univerzity v Berkley.

Nemea však neproslula jen jako dějiště oblíbených her, ale také jako oblast produkující jedna z nejlepších vín v Řecku. Krvavě rudá Nemea nejen skvěle chutná, ale patří k nejvyhlášenějším značkám. Za vinicemi nemusíme chodit daleko. Jsou všude kolem archeologického areálu a táhnou se vysoko do strmých kopců.

Vinařství má v okolí Nemei tradici od starověku. Víno jménem Fliasion s přezdívkou Krev Héraklova bylo vyhledávaným antickým mokem. Později, v době křesťanství, byla místní odrůda pojmenována na počet svatého Jiří Agiorgitiko. Pohanský hrdina Héraklés už neměl v křesťanském světě místo.

Nejkvalitnější víno dává réva pěstovaná ve vyšších nadmořských výškách. Vinice kolem samotné Nemei, která leží mnohem níže, se díky menší kyselosti používají k výrobě sladkých vín ze sušených hroznů.

Ale ať už hrozny zrají vysoko v horách nebo se suší v nížině, ať je nápoj z nich vyrobený pojmenován po dávném hrdinovi nebo po křesťanském světci, jedno je jisté: Némea je vínem, které má v sobě sílu řeckého slunce.


Užitečné informace:
Poloha: Řecko, kraj Némea
Měna: Euro
Doprava: letadlem Praha - Athény (cena letenky cca 8 tis. Kč / osoba)
Doprava v Řecku: autem po placené dálnici A7, sjezd č. 4, směr Némea, vzdálenost 35 km od Korintského kanálu
Otvírací doba: v letní sezóně otevřeno denně 8.00 - 20.00 hod.
Vstupné: 6 € / dospělá osobě, děti zdarma (vstupenka zahrnuje vstup do Archeologického muzea)
Služby pro turisty: parkoviště zdarma, toalety

Autor: Eva