Výlet na ostrovy Paxos a Antipaxos

04.02.2021

Třináct kilometrů jižně od ostrova Korfu leží v řadě za sebou dva půvabné ostrůvky: Paxos a Antipaxos. Někdy bývají nazývány Karibikem Jónského moře. Odstíny vody v zátokách s bílými plážemi přecházejí od temně indigové, přes azurovou až po jedovatě tyrkysovou. Divoké, skalnaté pobřeží je protkáno mnoha mořskými jeskyněmi.

Jednodenní výlet z Korfu patří k oblíbeným dovolenkovým zábavám. Loď vypluje z přístavu v Kerkyře. Podél východního pobřeží Korfu se vydá k jihu. Po zhruba hodině plavby mine větší Paxos a zamíří ke vzdálenějšímu Antipaxu. První zastávkou je nádherná bílá pláž Paralia Voutoumi. Na klidné hladině se pohupují barevné loďky, pláž lemují skály porostlé zelenými háji. Vodní taxíky a čluny sem vyrážejí z přístavu Gialos na nedalekém Paxu.

Moře je v Paralia Voutoumi mělké, a tak velká výletní loď nezajíždí až ke břehu. Zakotví u skalisek nedaleko pláže a my se můžeme vykoupat v nádherně tyrkysové vodě a poležet na kamenných plotnách. Času na koupání je dost, v Řecku se nikdy nespěchá.

Pak loď zahouká, vytáhne kotvy a vydá se k sousednímu ostrovu Paxos. Krásný ostrov pro svou manželku Amphitrité stvořil bůh moří Poseidon. Udeřil trojzubcem do ostrova Korfu a z odlomené skály vznikl Paxos. Amphitrité si přála mít klid a ticho, a tak Poseidon ostrov své ženy dodnes bedlivě chrání.

Paxos byl osídlen zřejmě od pravěku, ale prvními doloženými obyvateli byli Féničané. Díky ochraně samotného Poseidona byl ostrov vždy ušetřen bouřlivých událostí. Jen v r. 229 př. Kr. se u jeho břehů odehrál střet řecké a illyrské flotily, který zaznamenal starořecký historik Polybios. Občas čelil nájezdům pirátů. Jinak šel během staletí tak nějak v poklidu z ruky do ruky, až byl r. 1864 připojen k samostatnému Řecku.

Cestou kolem Paxu mineme skalní okno Tripitos Arch a vydáme se k Galázies Spiliés neboli Modrým jeskyním. Loď se k jeskyním přiblíží, jak jen to jde. Její šrouby zabírají naplno, vířící voda rozhoupe malé loďky, kterými se to kolem jeskyní jen hemží. Jakmile loď připluje blízko ke skalám, víření šroubů ustane, zčeřená hladina se zklidní a nám nezbývá než obdivovat modrá oka pod skalními útesy. Jedna z jeskyní má propadlý strop, a tak do jejího nitra pronikají svazky slunečních paprsků a ozařují rozervané vrstvy vápence. Zkrátka, koukat je na co. Jen škoda, že velká loď nemůže u jeskyní zakotvit. Zato malé čluny se často vydávají až do jejich nitra, což je sice možná zakázáno, ale když se nikomu nic nestane... Znáte to, jsme v Řecku. :-) Nakonec, v romantickém Canal d’Amour na Korfu, je také plavání jen na vlastní nebezpečí a přitom každý, kdo Korfu navštíví, jím proplavat prostě musí. ;-)

Poslední zastávkou výletu je městečko Gialos. Vjezd do přístavu střeží dva majáky. V přístavu a podél mola kotví nejen velké lodě a barevné rybářské loďky, ale dokonce červená ponorka.

Z přístavu do centra nás dovede dlouhá pobřežní promenáda s mnoha tavernami a obchůdky. Kromě restauratérů a majitelů krámků, natěšených na výletníky, nás bedlivě sledují místní kočky a čekají, o jaké dobroty z talíře se s nimi podělíme. Dokáží být velmi roztomilé a přitom neodbytné, a já náhle zjišťuji, že "masitá část" mého oběda skončila v kočičím žaludku. 

Na konci promenády stojí pomník námořníka Giorga Anemogiannise, jenž zahynul během bojů Řecka za svobodu. Cestou zpátky se na malém náměstíčku zastavíme v růžovém kostelíku Análipsi. Bílý ikonostas bohatě zdobí zlaté ikony apoštolů, světců, andělů a samozřejmě Krista Pantokratora. 

Gialos je typickým městečkem ostrovního Řecka, jehož malátný klid jen na pár hodin denně příjemně naruší výletní lodě. Když pozdě odpoledne nastoupíme na loď a vyplujeme zpět do Kerkyry, Gialos se opět pohrouží do ospalého rozjímání. 


Užitečné informace:

Poloha: Řecko, Jónské ostrovy
Měna: Euro
Doprava: Letecky na Korfu, cena zpáteční letenky cca 7,5 tis. Kč/osoba, doba přímého letu 2 hod. 10 minut
Lodní výlet: cena celodenního výletu z Kerkyry od cca 30 €/dospělá osoba (návštěva ostrovů Paxi, Antipaxi, loď odplouvá v 10.00 hod., návrat ve večerních hodinách)

Autor: Eva