Zajímavá místa ostrova Korfu, část první: město Kerkyra a okolí

02.11.2020

Korfu patří mezi Iónské ostrovy, což znamená, že leží na západní straně řecké pevniny. Je mnohem zelenější, než vyprahlé Egejské ostrovy, a díky všudypřítomné zeleni je jeho klima i uprostřed léta příjemné. Podle Homéra bylo Korfu sídlem bájných Fajáků, bohatého a velmi pohostinného národa. Řecká mytologie zmiňuje Fajáky hned dvakrát. Jednou poskytli přístřeší Odysseovi na jeho strastiplné cestě na rodnou Ithaku, podruhé pomohli Iásonovi získat ruku kouzelnice Médeii. Pomineme-li dávný starověk, do historie Korfu promlouvali především Benátčané, Francouzi, Italové a zejména Britové. 

Korfu proto není úplně typickým řeckým ostrovem. Nenajdete zde bílé kostelíčky s modrými kopulemi či neuspořádaná uskupení bílých domečků jako na Kykladách. Také odkrytých antických památek je zde pomálu. Přesto je Korfu jedním z nejkrásnějších řeckých ostrovů. Vděčí za to spoustě zajímavých míst a rozmanitému pobřeží s divokými i romantickými scenériemi, která při prázdninách na Korfu vidět prostě musíte.

Hlavní město Kerkyra

Elegantní město Kerkyra má - podobně jako celý ostrov - více italský, než řecký styl. Nepřehlédnutelnou dominantou je Stará benátská pevnost se stále funkčním romantickým majákem Sidero. Její počátky sahají do 11. století a nikdy nebyla dobyta. K majáku Sidero vede strmá klikatá ulička. Vystoupat až nahoru není, zejména v letním vedru, právě snadné. Ale výhled je odtud úžasný. Maják, i když na to nevypadá, je stále plně funkční.

Pevnost je shlukem mnoha nezávislých budov obehnaných vysokými hradbami. Od města ji odděluje vodní příkop, přes který dříve vedl padací most později nahrazený současným pevným dřevěným mostem. U vstupu do pevnosti je malé muzeum, kde si lze prohlédnout opravdu krásné fresky a raně křesťanské mozaiky z baziliky v Palaipolis.

Součástí opevněného komplexu je Brity postavený kostel Svatého Jiří napodobující staré antické chrámy. Avšak "dórské" je pouze průčelí chrámu, ostatní části exteriéru a interiéru jsou "devatenácté století".

Z hradeb, stejně jako od majáku, je krásný výhled na město a jeho přístavy. Díky pevnosti a statečnosti jejích obránců Korfu nikdy nepadlo do područí Turků. Na terase v blízkosti kostela Svatého Jiří je příjemná kavárna Old Fortress. Po západu slunce je vstup do pevnosti zdarma.

Kdo by neměl pevnostní architektury dost, může se vydat na obhlídku Nové pevnosti na kopci Svatého Marka na severním pobřeží města. Ačkoli je o pět set let mladší, než Stará pevnost, řada jejích částí není přístupná. Se Starou pevností ji spojuje labyrint podzemních chodeb, avšak ani ty není možné navštívit.

Další chloubou Kerkyry je Liston, dlouhé kamenné podloubí ve francouzském stylu, kolem kterého se projíždějí výletní kočáry a zní starosvětský klapot koňských kopyt. Večer zde vyhrávají veselí hudebníci. Pod kamennými oblouky je mnoho elegantních kaváren a restaurací, v nichž život pulsuje do pozdních nočních hodin.

Nedaleký vzorně udržovaný park Esplanade je na řecké ostrovní poměry něčím zcela výjimečným. Je zelenou oázou uprostřed mramorového města. Malé chrámy a jiné stavby "poházené" mezi zelení sice vypadají jako památky z dávného starověku, avšak ve skutečnosti jde o novověké imitace z přelomu 19. a 20. století, tedy z doby britské nadvlády.

Na opačné straně Listonu nás zaujme impozantní budova Paláce svatého Jiří a svatého Michaela. Dnes v budově sídlí Muzeum asijského umění a Městská obrazárna. Také tento palác se tváří jako antická památka, ale i on byl vybudován Brity v první polovině 19. století. Před palácem je krásně upravená zahrada. Jezírko zdobí socha Lorda Frederica Adama, jednoho z britských guvernérů Korfu, který se zde velmi zasloužil o výstavbu veřejných budov. Mimochodem, tento pán se – kromě jiného – osobně zúčastnil na straně vítězů bitvy u Waterloo.

Uličky starého města jsou křivolaké, plné obchůdků se suvenýry i drahých butiků světových značek. Pastvou pro oči jsou barevné krámky nabízející místní produkty. Největší památkou starého města je kostel Agios Spiridonas v ulici Kalocheretou. Jeho vysokou zvonici s červenou kopulí nepřehlédnete. V kostele je umístěn sarkofág s ostatky svatého Spiridona, patrona Korfu. Kostel je oblíbeným poutním místem.


Letiště Ioannis Kapodistrias

Jižně od města Kerkyra leží letiště Ioannis Kapodistrias pojmenované po prvním prezidentovi nezávislého Řecka. Možná si řeknete, no a... proč bychom se měli jezdit dívat na letiště. Jenomže, po letišti Papadiamantis na ostrově Skiathos, je Kapodistrias dalším řeckým "infarktovým" letištěm. Jeho dráha sice měří 2,3 kilometry (co by za to na Skiathu dali), jenomže ranvej je vybudována v moři a její osa směřuje přímo proti nejvyšší hoře ostrova Pantokrator. Velká dopravní letadla tak startují proti takřka tisíc metrů vysokému skalnímu masivu, přesto odvážné manévry obratně zvládají. 

Řekové si jsou výjimečnosti letiště na Korfu patřičně vědomi, a tak na kopci nad ranvejí umístili krásnou kavárnu Royal Café. Hlavní předností elegantního podniku jsou vyhlídkové terasy poskytující ničím nerušený výhled na burácející obry. Scházejí se zde milovníci letadel nejen z řad turistů, ale také místních. Největší borci jsou vybaveni výkonnými fotoaparáty a také vysílačkami, které jim umožňují sledovat živou komunikaci pilotů s letištěm. Součástí komplexu kavárny je dokonce svatební altánek, kde si páry říkají "ano" na věky.

Sledovat letadla při jejich odvážných manévrech je možné také z mola oddělujícího lagunu u letiště od otevřeného moře nebo z blízkého ostrůvku s klášterem Vlacherna. Zde máme létající obry přímo nad hlavou.


Klášter Vlacherna a Myší ostrov

Nedaleko kruhové otočky letadel, uprostřed moře leží malý ostrůvek s roztomilým bílým klášterem Vlacherna. Toto už je typické "pohlednicové" Řecko. Ostrůvek s pevninou spojuje úzká hráz. K bílému klášteru se proto dostaneme suchou nohou. Klášter fungoval do r. 1980, nyní je možné navštívit jen malou ortodoxní kapli. Přesto je objekt krásně udržovaný. Miniaturní ostrůvek okupují mazlivé kočky a o poznání méně společenské kachny. U hráze kotví malé lodní taxíky pendlující mezi Korfu a Pantikonissi neboli Myším ostrovem. V blízkosti přístaviště je velmi příjemná rybí taverna Flisvos. Ryby zde připravené jsou opravdu vynikající, přičemž spojení s výhledem na Vlacherna, přes který přistávají velká dopravní letadla, činí tento podnik vskutku výjimečným.

Nedaleký Pantikonissi (Myší ostrov) je podle legendy zkamenělou lodí bájného Odyssea. Jméno mu však dal jeho tvar, jenž při pohledu z moře připomíná myš. Na ostrově Pantikonissi je malé přístaviště, byzantský klášter Pantokrator z 11. století a malý kafenion s pohodovým posezením pod vzrostlými stromy.


Zámek Achilleon

Na konci 19. stol. jej nechala deset kilometrů jižně od Kerkyry na okraji vesničky Gastouri vybudovat rakouská císařovna Alžběta přezdívaná Sissi. Krásný bílý zámeček postavený a zařízený ve stylu římské vily zasvětila bájnému Achilleovi, kterého velmi obdivovala. Achilleon je zasazen v překrásné zahradě plné vzrostlých palem a rozkvetlých keřů. Interiér zámku zdobí velký obraz představující Achillea zabíjejícího trójského prince Hektora. Na terase zámku je galerie antických soch a busty slavných filozofů.

Dominantou zahrady byla až do císařovniny tragické smrti expresivní mramorová socha umírajícího hrdiny.

Po smrti Sissi zámek získal pruský císař Vilém, jemuž socha přišla na tak významného hrdinu málo reprezentativní. Pročež ji nechal přemístit do jiné části zahrady a na ostrohu nad mořem dal vztyčit 11,5 metrů vysokou bronzovou sochu Achillea, tentokrát v plné zbroji a síle. Idealizovaný válečník váží 4,5 tuny, přičemž německy tvrdým pohledem shlíží na moře a hlavní město Kerkyru. Umenšeni přítomností bombastického hrdiny se jen těžko ubráníme dojmu, že máme co do činění s "árijsky" dokonalým jedincem. Ale v případě poloboha, jímž Achilleus konec konců byl, nezbývá než Vilémovi jeho velikášství odpustit. Nehledě na bronzového nadčlověka, Achilleon je nadmíru romantickým místem, kde stejně jako Sissi snadno podlehneme podmanivému kouzlu antických bájí.


Vila Mon Repos a antické chrámy

Čtyři a půl kilometru jižně od Kerkyry leží další bílý zámeček, lehce oprýskaná Vila Mon Repos. Postavili ji mezi lety 1828 - 1831 Britové. Vila sloužila jako sídlo britských guvernérů. V r. 1921 se zde narodil princ Filip z Edinburghu, budoucí manžel současné britské královny Alžběty. Avšak zajímavější, než klasicistní vila, je park, který ji obklopuje. Je opravdu velký, poněkud zanedbaný, díky čemuž místy působí až hororovým dojem, avšak v jeho nejzazším cípu najdeme četné pozůstatky antických památek.

O Korfu se všeobecně má za to, že na něm žádná antika není. Opak je pravdou. Jen archeologický průzkum na Korfu dosud neproběhl tak systematicky, jako na jiných řeckých ostrovech. Na jižním konci parku najdeme pozůstatky hned dvou řeckých chrámů. Prvním jsou trosky Héřina chrámu a souvisejících staveb, druhým mnohem zajímavější dórský chrám Kardaki z r. 500 př. Kr.

Pozoruhodné je, že Kardaki, byl jediným dórským chrámem, jenž neměl žádný vlys, typický znak antické řecké architektury. Chyběly mu také další klasické stavební prvky, což z něj činí jeden z nejzáhadnějších antických chrámů. Dokonce není ani jisté, kterému bohu či bohyni byl vlastně zasvěcen. Uctívání Apollóna či Poseidona, jež bylo předpokládáno, se nikdy nepotvrdilo.

Zajímavé archeologické lokality se nacházejí také vně zámeckého parku. Přímo před jeho vstupem jsou vykopávky starověké Agory města Palaipolis s rekonstruovanými pozůstatky raně křesťanské baziliky. Mozaiky z baziliky uchovává již zmíněné malé muzeum ve Staré pevnosti.

Západním směrem od vstupu do parku Mon Repos, na pozemku kláštera Svatého Theodora, se nacházejí žalostné zbytky kdysi velkolepého Artemidina chrámu z r. 580 př. Kr. Byl prvním dórským chrámem postaveným výhradně z kamene, prvním chrámem, který v sobě nesl všechny prvky dórského stavebního kánonu a prvním dórským chrámem, který se pyšnil reliéfem zdobeným štítem. Nemluvě o tom, že s šířkou 23,5 metru a délkou 49 metrů byl jedním z největších chrámů své doby. 

Před chrámem stál 25 metrů dlouhý oltář, ze kterého se do dnešních dnů zachovalo pouhých 8 metrů. Zbytek posloužil jako stavební materiál na základy kláštera Svatého Theodora. Fragmenty štítů zdobených hlavou Gorgony Medusy opatruje Archeologické muzeum v Kerkyře. Při pohledu na smutné ruiny zarostlé žlutou trávou můžeme o velkoleposti Artemidina chrámu dnes už pouze nostalgicky snít...Užitečné informace:

Poloha: Řecko, Iónské moře
Měna: Euro
Doprava: letecky, cena letenky cca 7,5 tis. Kč/osoba, doba přímého letu 2 hod. 10 minut
Doprava na ostrově: hlavní město s letištěm, významnými místy a letovisky spojují pravidelné autobusové linky (Autobusové nádraží, Plateía Sárokou, Kerkyra); doporučuji půjčení auta (cena od cca 4 tis. Kč/týden v závislosti na kategorii vozu a sezóně)
Otvírací hodiny, vstupné: otvírací hodiny se mohou lišit podle aktuální situace
Achilleon: denně 7.00 - 20.00 hod. (víkendy, svátky 8.00 - 14.30 hod.), vstupné dospělí 7 € (10 € s audioprůvodcem), děti a studenti do 14 let 2 €, studenti do 18 let a rodiny 5 €
Klášter Vlacherna: denně, zdarma
Mon Repos: park s antickými památkami zdarma, vila v sezóně 2020 pro veřejnost uzavřena
Pantikonissi (Myší ostrov): lodní lístek 2 € za osobu
Nová pevnost: denně 9.00 - 15.30 hod., vstupné 3 €
Stará pevnost: v letní sezóně denně za vstupné 8.00 - 20.00 hod., po 20. hodině zdarma (pouze vnější prostory, nelze dojít až k majáku), na jaře a na podzim 8.00 - 18.00 hod., v zimě 8.00 - 14.30 hod., vstupné dospělí 6 €

Autor: Eva